50PLUS Meldpunt vierkant

 

De politieke partij 50PLUS heeft een Meldpunt Koopkracht ingericht.  Hier kunnen mensen hun verlies aan koopkracht melden. Het Meldpunt is per 4 januari 2015 actief  op deze website van 50PLUS.

 

Alle mensen van 50 jaar en ouder wordt gevraagd om het door hen per 1 januari 2015 geleden verlies aan koopkracht te melden. Op deze wijze hoopt 50PLUS inzicht te krijgen in wat de beleidsmaatregelen van het kabinet Rutte van de afgelopen twee jaar concreet voor gevolgen hebben voor ouderen.


Waar enerzijds melding gemaakt wordt van een lichte stijging ( maximaal  1%) van de koopkracht voor bijvoorbeeld bepaalde groepen AOW’ers,  wordt deze meer dan ongedaan gemaakt door stijging van allerhande lasten: zorgpremie, eigen risico,  huren, OZB, belastingen en vele andere stijgingen.  

 

Aanvullende pensioenen worden al vele jaren achtereen niet meer geïndexeerd waardoor een inkomensachteruitgang van 10 % of meer is ontstaan. Gecombineerd met de vele lastenverzwaringen als gevolg van het kabinetsbeleid leidt dat tot enorm  koopkrachtverlies voor gepensioneerden.

 

Door de concrete cijfers van koopkrachtverlies voor ouderen te inventariseren, verwacht 50PLUS een helder beeld te krijgen van de omvang van het probleem waarmee ouderen te kampen hebben om te voorzien in hun dagelijkse onderhoud. Zeker voor die ouderen die te kampen hebben met chronische ziekte, handicaps of andere ongemakken van hen zelf of hun partner.  

 

Het beeld uit de levende praktijk biedt doorgaans meer inzicht in de werkelijkheid dan de gemiddelde cijfers die onderzoeksbureaus leveren.

 

Met deze door het Meldpunt Koopkracht verzamelde gegevens zullen de fracties van 50PLUS in Tweede en Eerste Kamer dit jaar alle betrokken ministers en staatssecretarissen confronteren, hen dwingen opening van zaken te geven en hun beleid daarop aan te passen. 

 

Het Meldpunt Koopkracht staat rechts bovenaan van deze pagina.