Henk Krol (links) en Jan Nagel toasten op de mooie verkiezingsuitslag

Op 12 september waren precies 12.689.810 mensen gerechtigd hun stem voor de Tweede Kamer uit te brengen. Exact 9.462.223 personen maakten van dat recht gebruikt. Liefst 177.631 stemmen werden uitgebracht op 50PLUS.

Lijsttrekker Henk Krol De Kiesraad maakte bekend dat 9.462.223 personen hun stem hebben uitgebracht voor de Tweede Kamer. Hiervan waren 9.424.235 stembiljetten geldig. Blanco stemden 17.004 personen en 20.984 stemmen waren ongeldig. 50PLUS kreeg van 177.631 mensen het vertrouwen, een aantal waar de partij bijzonder trots op is.

Voor één zetel in de Tweede Kamer waren ditmaal 62.829 geldige stemmen nodig. 50PLUS haalde twee zetels; voor drie zetels waren 188.487 stemmen nodig geweest. Voor de derde zetel kwam de partij dus 10.856 stemmen tekort. Op lijsttrekker Henk Krol werden 148.273 stemmen uitgebracht. De nummer 2 op de kandidatenlijst van 50PLUS – drs. Norbert Klein – kreeg 3.511 voorkeursstemmen. Mr. Martine Baay-Timmerman haalde het respectabele aantal van 7.123 stemmen.

Op 12 september werd in het Amsterdamse hotel Victoria de verkiezingsuitslag gevierd. De foto’s op deze pagina zijn op deze feestelijke avond gemaakt. Lijsttrekker en fractieleider Henk Krol en voorzitter Jan Nagel toastten op de uitslag. En speciaal voor deze avond kwam het koor Sweet Sixteen weer bij elkaar. Het koor had in de jaren zestig een grote hit met ‘Peter’. Voor de gelegenheid wisselden de dames die naam in voor ‘Henkie’. De tekst van het alom bekende lied werd zo wel heel toepasselijk: ‘Henkie vindt de meisjes dom, kijkt niet naar ze om’. Henk Krol, aan wie het liedje werd opgedragen, was tot voor kort hoofdredacteur van de Gay Krant.

Een verrassingsoptreden van Sweet Sixteen op de Verkiezingsavond 2012 in het Victoria hotel

De 177.631 stemmen waren als volgt over de 34 kandidaten van 50PLUS verdeeld:

Henk Krol 148.273
Martine Baay 7.123
Norbert Klein 3.511
Roy Ho Ten Soeng 2.654
Monique van de Griendt 1.941
Jan Nagel 1.150
Rob Hompe 1.097
Harry Siepel 997
John Struijlaard 976
Wim van Overveld 845
Willem Herrebrugh 816
Jeannette de Caluwé 804
Harry Lamberts 722
Willem Willemse 715
Astrid Woldinga 705
Piet van ’t Wout 577
Mieke Hoek 511
Gerda Karmelk-Brom 477
Kees van de Molengraft 453
Hylke ten Cate 446
Harry de Groot 373
Dick Schouw 350
Wil van Soest 319
Peter Pont 292
Guido Brandt Corstius 288
Jan-Dirk van Arkel 188
Chris Bakker 185
Frans Dor 180
Frits Colnot 131
Ton Luiting 118
Horst Oosterveer 117
Peter Prins 111
Lidie Tax-Philippi 107
Stefano Erba 79