Euro briefjes van 100 Foto SXC

 

“De vermogenseisen die aan de pensioenfondsen worden gesteld, zijn gewoon niet meer uit te leggen aan weldenkende mensen. Daarmee houden wij onszelf voor de gek, en doen wij alle pensioendeelnemers, de economie en de schatkist onnodig tekort!“


Dat standpunt brengt 50PLUS-Tweede Kamerlid Henk Krol naar voren naar aanleiding van het feit dat de grootste pensioenfondsen van Nederland op papier fors verzwakt lijken door de rentedaling van de afgelopen maanden.  “De pensioenpotten zijn voller dan ooit, maar géén indexatie?”

 

Ambtenarenpensioenfonds ABP, zorgfonds PFZW en de metaalfondsen PME en PMT hebben momenteel officieel zelfs niet voldoende vermogen om aan hun pensioenverplichtingen op lange termijn te voldoen. Op grond van rekenregels voor de fondsen, was de dekkingsgraad  eind maart lager dan 100%. 105% wordt als ‘veilig’ gezien.  Dat blijkt uit vrijdag 17 april gepubliceerde Kwartaalberichten.

 

Belangrijke oorzaak voor de ogenschijnlijk ondermaatse prestaties van pensioenfondsen is vooral de lage rente, die mede door het beleid van de ECB nog lager is geworden, en langer laag zal blijven. Daardoor is ook de officiële rekenrente die de overheid voorschrijft voor het berekenen van huidige en toekomstige pensioenverplichtingen laag geworden. Pensioenfondsen moeten dus veel grotere vermogens aanhouden. 50PLUS is voorstander van een prudent financieel beleid ten aanzien van pensioenfondsen, maar vindt dat ons land daarin nu te ver doorschiet, reageert Henk Krol.

 

“Bij ABP is de dekkingsgraad door de officiële lage rente gedaald, maar door +8,8% rendement over het belegd vermogen in de afgelopen drie maanden is het beschikbaar vermogen gestegen met 29 miljard euro. 50PLUS geeft toe dat dit mooie beleggingsresultaat niet alles zegt, en zeker géén garanties voor de toekomst biedt, en dat wij ons dus niet ‘rijk’ moeten gaan rekenen. Het tegenovergestelde echter, ons ‘arm rekenen’  door de exorbitant strenge rekenregels voor pensioenfondsen en een zeer lage rekenrente is óók onverstandig en eigenlijk onbegrijpelijk volgens 50PLUS.”

 

Als voorbeeld noemt Henk Krol: de waarde van de pensioenverplichtingen (het vermogen, benodigd voor uitbetaling van huidige én toekomstige pensioenen) waarmee ABP van de overheid moet rekenen als gevolg van nieuwe rekenregels en de officiële rekenrente, is sinds 1 januari van dit jaar jaar met maar liefst 47 miljard toegenomen; Dus in drie maanden tijd moet ABP 47 miljard extra vermogen hebben, om te kunnen voldoen aan de strenge eisen van de overheid.

 

“Ja, dan kom je zelfs met een ongekende vermogenstoename van 29 miljard nog fors tekort, maar waar zijn wij dan nog mee bezig? Deze vermogenseisen vindt 50PLUS exorbitant, en gewoon niet meer uit te leggen aan weldenkende mensen. Daarmee houden wij onszelf voor de gek, en doen wij alle pensioendeelnemers, de economie en de schatkist onnodig tekort!”, aldus Henk Krol.

 

 

 


Wilt u op de hoogte blijven?

Close

Like ons dan op Facebook!