Stem 50PLUS

 

Uiterlijk op 15 maart 2017 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Om bij deze voor 50PLUS zeer belangrijke verkiezingen met een goed programma te komen is er een Commissie Verkiezingsprogramma 50PLUS samengesteld.


Deze commissie heeft de eerste bijeenkomst inmiddels achter de rug. De commissie bestaat uit Maurice Koopman (waarnemend voorzitter 50PLUS), Jan Nagel (Eerste Kamerlid), Henk Krol (Tweede Kamerlid), Toine Manders (lijsttrekker verkiezingen Europees Parlement 2014 en campagneleider bij de komende verkiezingen), Jaap Haasnoot (zeer ervaren interim-manager), Harry Lamberts (voorzitter 50PLUS Friesland, voormalig manager GGZ, hoofd Voedselbank) en Ruud Koornstra (duurzaam ondernemer en presentator Radio 1). Secretaris van de commissie is Simon Geleijnse (ambtelijk secretaris van de Tweede Kamerfractie 50PLUS).

 

Het streven is om begin september het verkiezingsprogramma van 50PLUS te presenteren. Bij de samenstelling maakt de commissie dankbaar gebruik van de expertise van externe deskundigen van naam en faam.

 

50PLUS houdt op zaterdag 4 juni haar algemene vergadering in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht. Op de agenda komen onder meer: nadere berichtgeving omtrent het standpunt wel of niet meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen, bestuursverkiezingen, jaarverslagen en het huishoudelijk reglement. Ook zal er ruimte zijn voor een politieke discussie.

 

Klik HIER om kennis te nemen van de jongste Nieuwsbrief van 50PLUS.

 

© 27 maart 2016