Wie straks op 12 september wil gaan stemmen, zal zich in het stemlokaal moeten legitimeren. Dat mag alleen met een wettig identiteitsbewijs. Voor veel ouderen blijkt dat een groot probleem.      

 

De steeds grotere groep mensen die van plan is op 50PLUS te stemmen beschikt niet (meer) over een geldig rijbewijs, paspoort of id-kaart. Normaal gesproken hebben de meeste ouderen dat ook nooit nodig. Niemand vraagt ernaar. En wie moet leven van alleen AOW en een klein pensioentje zijn de kosten van zo’n wettig identiteitsbewijs veel te hoog.

Toch is er een oplossing. Bij de gemeente kan er vooraf een volmacht worden aangevraagd om een ander te laten stemmen. Dat is een andere volmacht dan die op de achterzijde van de stemkaart. Dat kan vaak al door een formulier via de website van de gemeente in ter vullen. 50PLUS heeft in alle regio’s afdelingen die daarbij graag behulpzaam zijn.

Wie een verlopen paspoort of identiteitsbewijs heeft kan daarmee toch zelf stemmen als het document niet langer dan vijf jaar over de datum is.