15 Juli was het de Internationale dag tegen Ouderengeweld. Uit cijfers van het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling blijkt dat er per jaar ca. 160.000 ouderen mee te maken krijgen. Onacceptabel. 50PLUS vindt dat hier iets aan moet gebeuren.


Het gaat bij ouderengeweld vooral om psychische mishandeling 40%, lichamelijk geweld 25%, financiƫle uitbuiting 25% en verwaarlozing 7%.


Het aantal meldingen steeg afgelopen jaar met 16%. Toch is er weinig over bekend. Het laatste onderzoek werd gedaan in 1996, bijna 20 jaar geleden. 50PLUS wil dat er nieuw onderzoek komt, zo liet Henk Krol weten via BNR.


In het vorige regeerakkoord werd Ouderenmishandeling voor het eerst met name genoemd. Die aandacht mag niet verslappen. Er is een actie gestart om dit met betere voorlichting tegen te gaan. Die actie loopt over 2 jaar af. 50PLUS wil dat er een vervolg komt.
Het landelijk platform schreef alle partijen aan. 50PLUS behoorde tot de slechts twee partijen die interesse toonden. Alle andere partijen gaven niet thuis.