HK20140320-2905

 

50PLUS wil een wettelijke verwijsplicht naar een arts die bereid is euthanasie te verlenen wanneer de wettelijke grondslag daarvoor aanwezig is. Tweede Kamerlid Martine Baay pleitte hiervoor dinsdag 15 april in een algemeen overleg.

 

De huidige euthanasiewetgeving stuit  in de praktijk op problemen. Er zijn artsen die om hen moverende redenen geen euthanasie willen uitvoeren. Dat kan problemen opleveren voor mensen die vinden dat zij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Volgens een enquête van de NCRV zijn veel artsen terughoudender geworden in het toepassen van euthanasie na het incident in Tuitjehoorn.

 

Martine Baay in haar debatbijdrage: “Voor deze mensen moeten er oplossingen zijn in hun toch al zo moeilijke situatie. Te allen tijde moet worden voorkomen dat zij zich genoodzaakt zien om zelf kunstgrepen toe te passen of dat familie of mantelzorgers dat zouden moeten gaan doen. Daarom pleit 50PLUS voor een wettelijke verwijsplicht naar een arts die wel bereid is euthanasie te verlenen wanneer de wettelijke grondslag daarvoor aanwezig zijn. Thans is de Levenseindekliniek de enige en laatste uitwijkmogelijkheid.”

 

Daarnaast, zei Martine Baay ook, speelt de kwestie van euthanasie bij mensen met dementie of psychiatrische problematiek. Daarvan is een toename te zien. Dit betreft veelal oudere patiënten.

 

Het is goed dat in een richtlijn is opgenomen dat naast consultatie van een onafhankelijke arts, óók een psychiater wordt geconsulteerd. Maar 50PLUS vindt het wenselijk dat deze richtlijn ook in de wet verankerd wordt. In geval van een oudere patiënt zou dit dan een specialist ouderengeneeskunde kunnen zijn.

 

Het 50PLUS-Tweede Kamerlid wees erop dat bij ouderen vaak sprake is van meerdere aandoeningen tegelijkertijd, waardoor een optelsom ontstaat met als gevolg dat men sneller een keuze maakt voor euthanasie.  Door het verankeren van de richtlijn in de wet wordt de mogelijkheid tot euthanasie beter geborgd voor mensen met dementie of psychiatrische klachten.

 

Een regelmatige actualisering van de schriftelijke wilsverklaring is essentieel, stelde Martine Baay. Een recente wilsverklaring maakt de beoordeling van een euthanasieverzoek in een snel veranderende situatie makkelijker interpreteerbaar. Het is van belang dat hierover duidelijke communicatie plaatsvindt.

 

Het Kamerlid wees minister Schippers van Volksgezondheid er opnieuw op dat nog niet alle verzekeraars vergoedingsafspraken hebben met de Levenseindekliniek. De bewindsvrouw zou de verzekeraars hierop aanspreken. Martine Baay vroeg de minister wanneer deze verwacht dat alle verzekeraars deze kosten gaan vergoeden.