HK20140320-2905

 

50PLUS wil dat er een speciale veiligheidsadviseur ouderen komt.  Tweede Kamerlid Martine Baay zal dit dinsdag 23 april voorstellen tijdens de behandeling van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. 

 

Uit cijfers blijkt dat ouderen steeds vaker het slachtoffer zijn van brand. Ook zijn kwetsbare thuiswonende ouderen een makkelijk doelwit voor criminaliteit, zoals woningovervallen, inbraken  en babbeltrucs. Daarom pleit 50PLUS voor een speciale veiligheidsadviseur ouderen.

 

De rol van de veiligheidsadviseur ouderen  is met name preventief en adviserend bedoeld. “De weerbaarheid, de fysieke veiligheid en het gevoel van veiligheid van thuiswonende ouderen moeten hierdoor worden verbeterd.  Ook de maatschappelijke veiligheid neemt hierdoor toe”, stelt Martine Baay.

 

De veiligheidsadviseur kan onder meer voorlichtingsbijeenkomsten voor ouderen verzorgen, of consultatie en advies thuis geven. De adviseur moet nauw samenwerken met een sociaal wijkteam, om zo vroegtijdig gevaarlijke situaties te signaleren.

 

De regering wil dat ouderen met een zorgbehoefte langer thuis blijven wonen. 50PLUS vindt het ook belangrijk dat ouderen die dat willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven, maar stelt dat de regering daarvoor dan ook de nodige voorwaarden moet scheppen. Met het huidige wetsvoorstel WMO worden toezicht en ondersteuning alleen maar minder met alle mogelijke gevaren van dien, meent 50PLUS.