Secretaris van der Wal van 50PLUS-Friesland heeft geprotesteerd bij de redactie van de Leeuwarder Courant. Die publiceerde een stemuitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement zonder daarbij de uitslag van 50PLUS te vermelden. 

En omdat we u toch op de hoogte willen houden onderstaand de opkomst- en kies percentages per gemeente.

 

gemeente opkomst   percentage 50+
       
Achtkarspelen 36,3   2,6
Ameland 54,8   4,3
Dantumadiel 38,7   1.8
De Fryske Marren 43,5   2,9
Harlingen 40,5   3,8
Heerenveen 42,2   2,6
Leeuwarden 41,2   3,0
Noardeast Fryslan 38,5   2,4
Oostellingwerf 42,7   3,3
Opsterland 42,7   2,6
Schiermonnikoog 80,4   4,0
Smallingerland 42,3   3,0
Súdwest Fryslan 41,3   2,6
Terschelling 60,8   3,6
Tytsjerksteradiel 44,7   2,7
Vlieland 60,2   4,0
Waadhoeke 41,1   2,9
Westellingwerf 41,2   3,5
       
       
Friesland 42,0    
Bron Leeuwarder      
Courant      
27 mei 2019