Geachte partijgenoten,

Het bestuur van 50PLUS Friesland bestaat wederom uit vijf personen. Tijdens de laatste Provinciale  Leden Vergadering zijn de volgende leden toegetreden tot het bestuur in de volgende functies:

Secretaris de heer H.D. Nota woonachtig in Parraga gemeente Súdwest-Fryslân.

Penningmeester de heer D. Schievink woonachtig in Gytsjerk gemeente Tietjerksteradeel.

Lid mevrouw E Sienema woonachtig in Leeuwarden.

Lid de heer H. Albersen woonachtig in Pingjum gemeente Súdwest Fryslân.

 

We komen tegen vele vragen, met antwoorden; hieronder enkele voorbeelden

1: Vijftig plus, dat is toch een partij van ouderen, en ik ben nog niet zou oud.
Waar en niet waar: Natuurlijk zijn er vele ouderen, of beter gezegd senioren die actief betrokken zijn bij 50 plus als politieke partij, maar….in toenemende mate zien we dat jongere mensen ook geïnteresseerd raken. Ook zij zien dat datgene waar wij vijftig plus voor staat belangrijker wordt.

2: Vijftig plus doet alleen pensioenen?
Wederom waar maar ook niet geheel waar: De pensioen belangen van ouderen/senioren worden het beste gediend door 50 plus, dat is zonder meer waar,…maar: ook jongere mensen hebben dat andere belang, dat van hun pensioen op termijn, over enkele jaren, ook die belangen worden heel duidelijk behartigd door 50 plus. Een brede visie over de situatie nu, maar ook over de te verwachten situatie in de jaren die nog komen. Morgen is vandaag, als vandaag morgen heeft verlaten.

3: Zeg ik heb nu nog een baan, maar morgen kan alles anders zijn: hoe staat een partij als die van jullie in dit verhaal?
Werk en behoudt van werk: We kennen allemaal het bekende verhaal, de senioren raken door welke omstandigheid dan ook hun werk kwijt. Dan komt het leeftijdsbeest om de hoek kijken. Dat begint niet alleen bij mensen van 60 jaar of ouder, welnee ..dat is al vanaf ruim veertig jaar aan de orde. Ook hierin is vijftig plus actief, leeftijd discriminatie tegengaan dat doen we in de breedste zin van het woord.

4: Ik woon in een klein dorp op het platteland, ik zie meer en meer dat winkels en andere voorzieningen uit ons dorp verdwijnen
Een bekend fenomeen is het leeglopen van de dorpen op het platteland. Wij als vijftig plus proberen aan te geven hoe men de leegloop van dorpen, het wegtrekken van de jeugd, kan verminderen, door zich in te zetten voor nieuwe woningbouw, het behoudt van de scholen in een dorp. Onze moderne tijd vraagt ook een veranderde vorm van denken. Behoudt wat goed is, probeer de zekerheid te behouden.

5: Ik ben Fries, geboren en getogen, opgegroeid met de taal, de cultuur, het eigene van onze provincie.
Wij van 50PLUS beschermen het eigene van de cultuur in onze provincie. De Friese taal heeft prioriteit. De zo eigen gebruiken, denk aan de watersport, o.a. zeilen, het kaatsen, het Friese paard, laat ik het zo stellen; het eigene van de Fries cultuur heeft een bijzonder plaats binnen vijftig plus. Bescherm wat je hebt, als je het morgen kwijt bent, dan is terug halen moeilijk.

6: Tot nu toe kan ik me melden als het nodig is bij een ziekenhuis hier vlakbij, blijft dat ook zo in de naaste toekomst?
Als 50PLUS streven wij naar het behoudt van medische hulp dichtbij in de eigen regio. Het lager thuis wonen kent prioriteit, de zorg aan huis die het lager thuis wonen mogelijk kan maken. Een nobel streven in ons politiek zo verdeeld land.

Dit zijn enkele voorbeelden uit de praktijk. Hierbij nu nog enkele stand/streef punten van vijftig plus in Friesland. Kort maar duidelijk.
Veiligheid een onderwerp wat veel aandacht vraagt. Ruim aandacht voor minder validen. Het vervoer van senioren, het tegengaan van het weghalen van het busvervoer uit de dorpen. De discriminatie op de arbeidsmarkt verminderen. De zorg voor de Monumenten, het eigene van de provincie. De zorg over ons milieu, ons landschap. De komende energie regelingen, in het licht van het milieu en het klimaat. De windmolens en het Friese landschap. Belangrijk ook: het toerisme in onze provincie. En niet te vergeten: de kwaliteit van het openbaar bestuur.

Voor nadere uitgebreide informatie zijn uw opmerkingen en of vragen welkom bij onze fractie op het provinciehuis. Al met al, 50PLUS Friesland staat en strijdt voor vele zaken.