team

Deze week is er één van weemoed en één van vreugde. Weemoed omdat ik afscheid moet nemen van de oude fractie, maar ook van de (na vier jaar samenwerking) Statenleden van andere partijen. Weemoed omdat ik de afgelopen periode koester.

Een leuke, maar ook zeer leerzame periode. Een periode waarop ik mijn eerste schreden in de politiek heb gemaakt. Een periode waarin ik ook mijn uiterste best heb gedaan om zo veel mogelijk voor onze achterban te realiseren. Een periode waarin we al vrij snel afscheid moesten nemen van Burgerstatenlid Fred Deuzeman vanwege zijn slopende ziekte en zijn overlijden wat daarop volgde. Een periode waarop ook Otto de Vries moest stoppen als Burgerstatenlid omdat hij zijn tijd nodig had om op te kunnen treden als mantelzorger. Een periode waarin we nu a.s. woensdag ook definitief afscheid gaan nemen vamn Leendert Lodder, die niet bij ons mocht blijven omdat hij verhuisde naar Gelderland. Maar gelukkig mag hij in Gelderland verder voor onze partij 50PLUS. En we nemen afscheid van Gerrit Westerhof, die aan de gang gaat namens 50PLUS bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Dat afscheid en de overdracht vindt komende woensdag 27 maart vanaf 14.00 uur in een openbare Statenvergadering plaats.

Lees meer...

riabusOp uitnodiging van LTO Noord heeft Ria Smit, kandidaat nr 3 op de kieslijst van 50PLUS Overijssel, samen met leden van andere partijen op 6 maart werkbezoeken afgelegd.

De bus bracht hen om te beginnen naar “”De Varkenshoff””, een varkensbedrijf waar men enkele honderden vleesvarkens heeft maar ook een zgn. Serrestal.

Van de opbrengst van deze mooie stal kan men niet voldoende inkomsten genereren, maar dit heeft wel de passie van de bevlogen gastvrouw.

Lees meer...

Gisteren (4 maart) was er in de Meenthe in Steenwijk een bijeenkomst over vliegveld Lelystad.

Uiteraard volgt 50PLUS Overijssel al enige tijd de ontwikkelingen op de voet. Sterker nog 50PLUS Overijssel was de EERSTE die dit onderwerp benoemde tijdens de commissievergadering Milieu en Energie. En fractievoorzitter en Statenlid Fred Kerkhof heeft dan ook verschillende bijeenkomsten bijgewoond. Ook de voorlichting van de heer Alders bijvoorbeeld.

vogelaanvaringen50PLUS Overijssel is vanaf het begin dat wij er mee geconfronteerd werden kritisch geweest op het proces, maar zeker ook de uitkomsten. En met gekromde tenen hebben we de stuiptrekkingen gezien waarmee de Minister zich in alle richtingen bleef bewegen om Lelystad, koste wat het kost, door te drukken. Bij Provinciale Staten hebben we gezamenlijk met de meeste partijen al snel onze positie bepaald. Eerst herindeling luchtruim en een goede (lees correcte) Milieu Effect Rapportage (MER) en pas daarna openstellen. Met de restrictie dat Lelystad NIET zelfstandig mag groeien, maar een overloop voor Schiphol gaat vormen en GEEN vrachtvluchten. Dit hebben wij ook geventileerd bij 50PLUS Landelijk.

Lees meer...

debat RiaMaandag 4 maart was 50PLUS Overijssel te gast bij Farmfocus in Dalfsen. Tezamen met 9 andere partijen gingen we in debat over een aantal zeer belangrijke onderwerpen. 50PLUS werd vertegenwoordigt door onze kandidaat nummer 3; Ria Smit.

Bij aankomst bij Farmfocus was het helaas aardedonker en werd het mooie bedrijf daardoor aan het oog onttrokken.

Maar eenmaal binnen was het heel anders. Een mooie zaal en veel betrokken ondernemers. Je kon merken dat de besproken onderwerpen de mensen in hun ziel raakten.

Het debat werd gevoerd over het thema:

“”Hoe behouden we een krachtig en vitaal buitengebied in Overijssel.””

Lees meer...

ria siteOp 28 februari heb ik op uitnodiging van Provinciale staten namens 50PLUS Overijssel deelgenomen aan het Erfgoedcongres in de Stadsgehoorzaal te Kampen.

Het eerste thema van de dag samengevat: Hoe betrek je jongeren bij Erfgoed. Hoe versterken generaties van deskundigen elkaar. Een quintet jonge experts gaven een mooie presentatie van hun bezoek aan Berlijn waar zij deelnamen aan de European Heritage Summit.

Daarna  2 door mij gekozen workshops.

Het  Nedersaksisch, wie spreekt nog streektaal?  Ouderen op het platteland? Of in de stad?

Lees meer...

50PLUS is ook verkiesbaar voor het bestuur van de Waterschappen.

Lijsttrekker voor 50PLUS Drents Overijsselse Delta is Gerrit Westerhof uit Kampen. U kunt op hem stemmen op LIJST 1 NUMMER !

Dit waterschap is ontstaand door een fusie van waterschap Reest en Wieden en waterschap Groot Salland.

Lees meer...

krant kleinTijdens de campagne voor de verkiezingen van de Provinciale Staten heeft de afdeling Overijssel een speciale verkiezingskrant uitgebracht, waarin onze plannen voor de provincie Overijssel voor de komende 4 jaar staan.

Deze verkiezingskrant kunt u ook digitaal lezen, klik hier voor op onderstaande link:     

Lees hier onze verkiezingskrant