Het bestuur van 50PLUS Noord-Holland nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van 50PLUS Noord-Holland op 9 november 2019. Wij hopen dat wij u in grote getale mogen verwelkomen.

In verband met de catering verzoek ik u om u bij mij aan te melden als u aanwezig zult zijn. Dit kan per Email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Namens het bestuur,

Arie Epskamp, Secretaris

 

 

 

 

Voorlopige agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen bestuur
 3. Ingekomen stukken
 4. Verslag bijzondere ledenvergadering d.d. 26 januari 2019
 5. Financieel verslag 2018
 6. Begroting 2020
 7. Benoeming bestuursleden
  • Het bestuur stelt voor de heer Jan-Willem van Es te benoemen tot penningmeester
 8. Ter kennisname activiteitenoverzicht bestuurders 50PLUS Noord-Holland
  • Provinciale staten
  • Waterschappen
   • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
   • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
   • Hoogheemraadschap van Rijnland (valt formeel onder Zuid-Holland)
  • Gemeenten
   • Gemeenteraad Gooise Meren 
   • Amsterdam, stadsdeelcommissie Zuid-Oost
   • Amsterdam, stadsdeelcommissie Nieuw West
 9. Rondvraag
 10. Sluiting vergadering

Lunch

Kraampjespresentatie vertegenwoordigende organen 50PLUS Noord-Holland.
U heeft de gelegenheid om met de diverse vertegenwoordigers direct van gedachten te wisselen.