Beste leden van 50PLUS in Noord-Holland,

Binnen onze provincie behartigen de door u gekozen 50PLUS vertegenwoordigers in de provincie, de waterschappen en in de deelgemeenteraden van Amsterdam uw belangen. Op landelijk niveau doen de fracties van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer dat.

50PLUS is en blijft hard nodig. Denkt u maar aan de volgend jaar dreigende kortingen van de pensioenen, een komende tweede CORONA-golf met alle gevolgen voor de ouderen zoals de schrijnende situaties in de verpleeghuizen waar kinderen hun ouders niet meer konden bezoeken.

Op 1 augustus wordt een digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Het enige agendapunt op die ALV zal de verkiezing van een nieuw tijdelijk hoofdbestuur (van 1 augustus 2020 tot mei 2021) zijn.

Lees meer...