Koopkracht is een landelijke politieke verantwoordelijkheid. Beslissingen en wetgeving hierover worden in het Parlement genomen.
Wel kan de provincie een actieve rol spelen in het opsporen van structurele armoede en het bestrijden daarvan. De provincie kan zich sterk maken voor kortingen en subsidies voor ouderen met een klein budget en voorzieningen initiëren waardoor ouderen fit blijven en beter deel kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer.
50PLUS-Partij van de Ouderen denken daarbij bijvoorbeeld aan

  • Gratis openbaar vervoer tijdens daluren
  • Gratis toegang tot cardiogym en fitness voorzieningen
  • Gratis toegang tot seniorenzwemmen op bepaalde dagen en uren
  • Cultureel Ouderen Paspoort (COP, tegenhanger van CJP) dat gratis toegang geeft tot musea en een vast aantal films, concerten en (middag)voorstellingen per maand
  • Stimuleren van seniorenprojecten ter bestrijding van eenzaamheid
  • Sollicitatieontheffing en basisinkomen voor werkloze 60-plussers
  • Provinciaal team van ouderenconsulenten dat op vaste tijden spreekuur houdt waar koopkracht gerelateerde problemen vertrouwelijk besproken kunnen worden.
  • Het team kan een rol spelen in de bestrijding van stille armoede die onder ouderen en kleine zelfstandigen in Nederland aanzienlijk is.
  • Schuldhulpverlening gericht op ouderen

50PLUS-Partij van de Ouderen strijden ook voor het aantrekken van meer werkgelegenheid voor senioren die nog niet met pensioen zijn en wil dat de provincie ook op het platteland werkgelegenheid voor ouderen actief stimuleert.