Er is groot gebrek aan betaalbare woningen, vooral in de Randstad. Starters krijgen hierdoor geen toegang tot de woningmarkt en voor ouderen betekent kleiner wonen vaak een forse verhoging van de maandlasten. 50PLUS-Partij van de Ouderen willen dat de provincie ervoor zorgt dat bij zogenaamde ‘structuurplannen’ (raamplannen gebiedsontwikkeling) extra ruimte beschikbaar komt voor deze gedupeerde groepen en voor zorg- en nutsvoorzieningen, bibliotheken en ontmoetingsplaatsen, zoals horeca die overdag geopend is en wijkcentra.

Welzijn en leefomgeving moeten voorrang krijgen op economische belangen. De provincie moet herontwikkeling van bestaande gebouwen bevorderen en de ontwikkeling van kleinschalige en innovatieve woonconcepten voor ouderen ondersteunen.

50PLUS-Partij van de Ouderen willen

  • Betaalbare woningen voor ouderen in de eigen buurt, zodat daar grotere huizen beschikbaar komen voor gezinnen en andere meer persoons huishoudens
  • Meer woningen voor middeninkomens om scheef wonen te voorkomen en doorstroming op gang te brengen
  • Stadsplanning die rekening houdt met groeiend aantal fitte ouderen die nog actief willen deelnemen aan de samenleving
  • Betere voorzieningen in de openbare ruimte zoals goede verlichting, veilige openbare toiletten, waterpunten, oplaadpunten voor elektrische fietsen en scootmobiels en voldoende bankjes langs de weg
  • Meer kleinschalige zorginstellingen voor ouderen/gehandicapten met inpandige medische-/zorgcentra die ook voor buurtbewoners toegankelijk zijn. Liefst in levendige gebieden (voorkomt isolement en eenzaamheid)
  • Subsidies voor verduurzaming van eigen woning
  • Leeftijdsonafhankelijke ‘blijvers-leningen’ voor het levensloopbestendig maken van een eigen huis, waarbij de leeftijd van de lener geen rol speelt
  • Experimenten met innovatieve woon-zorg combinaties
  • Ruimer beleid recreatiewoningen zodat permanente bewoning van de eigen recreatiewoning door ouderen onder bepaalde voorwaarden mogelijk is. De provincie gaat hierover in gesprek met gemeenten