Doorstroming is een groot probleem op de woningmarkt. Ouderen die al lang op dezelfde plaats wonen, betalen vaak een gunstige huurprijs door de wettelijke grens aan huurverhogingen bij sociale woningen. Veel ouderen zouden graag kleiner gaan wonen, maar aan betaalbare seniorenwoningen is een groot gebrek. De kosten van een kleinere woning zijn daardoor vaak veel hoger dan die van het grotere oude huis, terwijl de wachttijden dikwijls lang zijn. Dit alles maakt verhuizen voor senioren onaantrekkelijk.

Om verstopping van de woningmarkt te voorkomen, en te zorgen dat er voor gezinnen meer betaalbare woningen in omloop komen, willen 50PLUS-Partij van de Ouderen een

  • Voorrangsregeling voor ouderen die een gezinswoning vrijmaken
  • Toeslagen voor ouderen die bij verhuizing naar een kleinere woning getroffen worden door een substantiële huurverhoging
  • Netwerk van gespecialiseerde ouderenmakelaars, die actief helpen bij het zoeken naar een geschikte betaalbare ouderenwoning in de eigen omgeving en de verrichting van alle bijbehorende formaliteiten en die het verhuisproces en de inburgering op de nieuwe locatie begeleiden. Dit kan een samenwerkingsverband zijn van provinciale ouderenadviseurs, gemeenten, wooncorporaties en NVM.