De leegloop van plattelandsgebieden in Noord Holland baart zorgen. Het ontwricht, vooral voor de achtergebleven ouderen, in hoge mate het leefmilieu. 50PLUS-Partij van de Ouderen zetten zich uit alle macht in om in de prachtige, landelijke delen van Noord-Holland een evenwichtige bevolkingssamenstelling te handhaven of dit zo nodig door stimulerend beleid te herstellen.

Voor een vitale plattelandsregio zijn bereikbaarheid, duurzame economische ontwikkeling, behoud van noodzakelijke voorzieningen en een op de omgeving en haar ontwikkelingstraject afgestemd opleidingsaanbod belangrijke factoren.

50PLUS- Partij van de Ouderen willen zich sterk maken voor

  • Ontsluiting van de Noordkop door forse investeringen in zowel het wegennet als de beschikbare OV-verbindingen o.m. door gratis openbaar vervoer aan te bieden vanuit dorpen naar interregionale bus- of treinverbindingen op werkdagen.
  • Werkgelegenheid voor jonge starters op de arbeidsmarkt om ontgroening/vergrijzing te bestrijden en een gezonde sociale structuur met dito voorzieningen te kunnen veiligstellen
  • Behoud van noodzakelijke voorzieningen zoals bankkantoren, geldautomaten, voldoende brievenbussen en een gevarieerd winkel- en horeca aanbod
  • Aantrekken van werkgelegenheid die fysiek minder belastend is en omscholing voor ouderen zodat zij langer professioneel actief kunnen blijven
  • Stimuleren van vraag gestuurde praktijkopleidingen en verkorte (bedrijfs)vakopleidingen om in regionale/lokale personeelsbehoefte te voorzien en te voorkomen dat werkgelegenheid door gebrek aan personeel uit de regio vertrekt
  • Nog meer moeite doen om duurzaam midden- en kleinbedrijf (MKB) aan te trekken door gunstige vestigingsfaciliteiten en versnelde vergunningsprocedures (vgl. NOM in het noorden van Nederland).
  • Aanmoedigen van duurzaam, kleinschalig toerisme en (water)sport faciliteiten met ook voor het kwetsbare duinlandschap. Activeren streekgebonden ambachtelijkheid.
  • Aanleg en goed onderhoud van voldoende wandel- en fietspaden met – ook buiten dorpskernen – genoeg afvalbakken. Onder adequaat toezicht en met strikte gedragsregels openstellen van het rijke aanbod van natuurgebieden in Noord-Holland. Van natuur moet met respect genoten kunnen worden. Zo nodig tegen betaling (pasjessysteem)
  • Investeren in restauratie en behoud van cultureel erfgoed en oud-stedenschoon. Meer aandacht voor de historische havenfunctie van Den Helder