De Britse zondagskrant The Guardian bevestigt de stelling van 50PLUS dat er veel dekking gevonden kan worden in zwart geld dat nu aan de belastingsdiensten wordt onttrokken.

In de krant komt John Christensen van het Tax Justice Network, ex medewerker van McKinsey, aan het woord die berekende dat een kleine groep zeer welvarenden een bedrag van 17.000.000.000.000,-  (17 triljoen) euro wegsluizen naar belastingparadijzen.

De onderzoeker gaat uit van een minimaal bedrag. Hij meent dat het zelfs kan gaan om 25 triljoen euro. Dat geld blijft vooralsnog onzichtbaar voor belastingdiensten. Het zwarte geld komt voornamelijk uit Amerika en Europa, maar ook uit olielanden en zelfs van welvermogenden in arme landen.

50PLUS stelt in het verkiezingsprogrmma voor daar extra werk van te maken. Als dit bedrag zou worden verdeeld over alle wereldbewoners zou iedeeen er 3000 euro bijkrijgen. Daarmee zou in enkele jaren alle armoede in de wereld verholpen kunnen worden.

In het verkiezingsprogrmma van 50PLUS wordt uitgegaan van een veel lager bedrag aan zwart gelddat in Nederland elk jaar wordt ontdoken. Voorzichtigheidshalve is de raming daar 30 miljard per jaar. Als daar slechts 7 miljard van zolu worden opgespoord hoeft er op ouderen niet langer onnodig te worden bezuinigd.