week2Het is met recht een mooie Statenweek, deze keer. Na het afgelopen Statenweekend in Dalfsen, die in het kader stond van nadere kennismaking, begint er lijn in de nieuwe samenstelling te komen.

Deze week mocht ik op maandag en dinsdag eerst weer 2 democratiespelen begeleiden. De eerste voor het Carmel college uit Oldenzaal, de tweede voor nieuwe Provincie medewerkers. Op woensdag was de eerste inwerkdag buiten. Deze stond i.h.k.v. nieuwe energie. We verzamelden om 0845 uur in Hengelo. Het mooie was da ook onze burger Statenleden Linda en Ria deel konden nemen. Met de bus gingen we eerst wijk Nijverheid in. Deze wijk van bijna 100 jaar oud moet binnenkort aardgasloos worden.

 

week4Hierna naar Thales waar we konden zien hoe hier de warmtehuishouding was geregeld. Na de lunch verder naar Twence waar we werden bijgepraat over diverse vormen van nieuwe energie. Om 16.15 uur was het werkbezoek ten einde en verplaatsten we naar het WTC, waar een tweetal bijeenkomsten (Statentafels, voorheen commissiebijeenkomsten) waren belegd. Ria behandelde ons bezwaar betreffende de weidevogel problematiek en Lind en ik woonden de informatiesessie van de Rekenkamer over informatieveiligheid bij. Om 17.45 uur was de dag formeel afgelopen.

week3Echter om 20.00 uur gaf de informateur openheid van zake over de informatie. Dit kon je bijwonen op het Provinciehuis, alleen gezien de tijd kozen de meesten er voor om dit thuis op de live stream te volgen. 
Er is een basis om de formatiegesprekken te starten. CDA, VVD, FvD, PvdA en CU zien genoeg raakvlakken om te kijken of een coalitie van deze 5 partijen draagvlak genoeg heeft. Wij, 50PLUS Overijssel heeft hier wel vertrouwen in. In ieder geval zal er met deze mogelijke coalitie niet worden doorgeslagen in het belasten van onze inwoners wat betreft de energietransitie, is mijn verwachting.

Vandaag is in Dalfsen nog een bijeenkomst over energie uit water waar ik aan deel zal nemen en daarna begint het weekend.
Ik wens iedereen een mooi paasweekend, tot de volgende blog.

Fred


Verkiezingsprogramma 50PLUS Overijssel

Klik HIER om het verkiezingsprogramma te lezen