Met recht een keek op een relatief rustige week. Of eigenlijk weken, want de laatste Keek ging over week 34. Waar hebben we ons zoal mee bezig gehouden?

Onder de bezielende leiding van onze campagneleider / webmaster Hennie Gerritsen is de tweemaandelijkse nieuwsbrief verstuurd. Als wij beschikken over uw mailadres heeft u deze aangetroffen in uw mailbox (aanmelden voor deze nieuwsbrief kan ook hier) en anders heeft u hem kunnen lezen op de website of via Facebook.

Op woensdag 28 augustus hebben we onze fractievergadering gehouden op het Provinciehuis te Zwolle. Op zo’n fractievergadering, blikken we terug op de voorgaande periode, we bespreken de onderwerpen waar we van vinden dat deze behandeld moeten worden in PS in de komende periode en we verdelen de agenda (wie gaat wanneer waar naar toe). In ieder geval zover die op dat moment bekend is. De hele fractie (Linda, Ria, Jolanda, Kees en ik zelf) zijn daar dan ook aanwezig.

fractie copy

 

Op maandag 2 september had Ria een informatiebijeenkomst met andere partijen over weidevogelproblematiek. Wij als 50PLUS Overijssel zijn al enige tijd bezig om m.n. de wijze van subsidiëren en dan specifiek de controle hier op, boven tafel te krijgen. En Ria heeft zich met vol overgave op deze portefeuille gestort.

Op 3 september heb ik een evaluatie gemaakt van de wijze waarop we als Staten nu vergaderen. We hanteren nu Statentafels i.p.v. commissievergaderingen en dat gaan we binnenkort evalueren binnen PS. Op woensdag 4 september hadden Ria en ik een gesprek met gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher over onze visie betreffende weidevogelbeleid. Een prettig gesprek waar we in ieder geval afspraken hebben kunnen maken om e.e.a. op de agenda van PS te zetten. Ook kwamen op woensdag de stukken betreffende het Lithium Werks debacle vrij. De meer dan 1000 pagina’s tekst zijn we nu aan het bestuderen. Afgelopen vrijdag was Ria op werkbezoek in Geerdijk. tuin CVKHier spraken omwonenden hun zorgen uit over de uitstoot van een pluimveebedrijf. En om 17.00 uur werd het Statenjaar formeel geopend. Traditioneel gebeurt dat met een gezellig samenzijn, een hapje en een drankje gezamenlijk met de Commissaris, de Statenleden, de burgerstatenleden, de directie en de Griffie. Deze keer was de locatie de tuin van de CvdK. Dus formeel zijn we weer begonnen. We gaan er vol frisse moed weer tegen aan.

A.s. maandag mag ik als “opiniemaker” op RTV Oost een stelling inbrengen waar men op kan reageren. Ik zal zowel op de radio (rond 08.15 en 18.30 uur) als via hun website te volgen zijn. Verder is er op woensdag een werkbezoek betreffende Green Energy en in de avond een sessie over Regionale Energie Strategie alsmede de problemen welke met het uitstellen van de PAS (programatische aanpak stikstof) op ons af gaan komen. En op de vrijdag wordt er acte de présence gegeven op de IJsselacademie bij een symposium over streektaal. We hebben er zin in.

Tot de volgende Keek!

Fred.