Een week waaruit blijkt hoe groot het belang van interne samenwerking binnen de fractie is. Op maandag mocht ik in het ochtendprogramma van RTV Oost een vooraf ingebrachte stelling promoten als opiniemaker. Mijn stelling luidde: ik vind het belachelijk dat ik moet betalen voor parkeren bij een ziekenhuis!

betaalautomaatDat mensen dit onderwerp belangrijk vinden blijkt uit de deelname aan deze stelling. Er reageerden meer dan 9500 mensen. 54,31% is het met ons eens, terwijl ook nog eens 39,52% van mening is dat in ieder geval de patiënten gratis moeten kunnen parkeren. Slechts 6,17% vindt het logisch dat je moet betalen. En in het avond programma werd hier op gereflecteerd. Leuk om te doen en hopelijk voor herhaling vatbaar.linda1Dat was ook gelijk het laatste wat ik als fractievoorzitter mocht doen deze week. Op woensdagavond werden twee onderwerpen besproken; de Regionale Energie Strategie en de Programmatische Aanpak Stikstof. Deze vergaderingen werden deze keer door de dames van de fractie bijgewoond en uiteraard lieten ze van zich horen. Linda had een zeer gevuld programma deze week en ze nam ook nog gelijk de honneurs waar voor het schrijven van een column namens de fractie. En Ria mocht op vrijdag naar de IJssel-academie voor een bijeenkomst over streektaal. 

Intussen is week 38 begonnen. Morgen een drukke dag met Statentafels over de maximale snelheid bij Kuinre, het sluiten van de noodhulppost in Oldenzaal, de omgevingsvisie, het rekenkameronderzoek betreffende grondwater, het spoor, cultuur- en evenementenbeleid. Verder gaat Ria op werkbezoek t.b.v. het Provinciaal Inpassingsplan Boetelerveld en droogte. ‘s Avonds is er een sessie over integriteit en de gedragscode en ikzelf mag de avond afsluiten in het Presidium. Onze penningmeester Kees heeft overdag nog het penningmeestersoverleg. Op donderdag gaat Ria naar Bornerbroek voor een werkbezoek van de vereniging van krachtige kernen en ik zal weer een Statenspel begeleiden.

Dus volgende week is het voor ons allen een drukke week.
Dat niemand onmisbaar is (ook ik niet) hebben de fractiegenoten vorige week bewezen. Klasse! Dank daarvoor.

Tot de volgende Keek, Fred.