intro geld 350x200Een week met UPS en downs. De politieke week begon op woensdag. Om 08.30 uur had onze penningmeester Kees het zogenaamde penningmeesteroverleg. De (nieuwe) accountant wil een aantal zaken anders dan we tot nu toe gewend waren. Hier wordt nu aan gewerkt. Ons uitgangspunt blijft dat we proberen zo veel mogelijk geld van de fractievergoeding over te houden, zodat dit gemeenschapsgeld terugvloeit naar de belastingbetaler.

Om 09.00 uur startten de Statentafels. Het stond weer bol van het overleg. Linda en ik konden ons uitleven op de diverse, soms taaie, onderwerpen. Het eerste onderwerp betrof insprekers uit Kuinre, die graag zouden zien dat er een snelheidsverlaging van 80 naar 50km zou komen op de N351, die op korte afstand van de rand van Kuinre ligt. Dit werd door GS ten zeerste ontraden. 

2Ria had een rustige ochtend en hoefde deze morgen alleen toe te horen. In de middag was het niet veel anders, waarbij vooral Linda aan de bak moest met onderwerpen van haar portefeuille. Ria mocht op werkbezoek naar het Boetelerveld, waarbij het Provinciaal Inpassingsplan en droogte werden behandeld.
Het begin van de avond was ingeruimd voor integriteit. Hierna (om 20.30 uur) mochten de dames naar huis. Ikzelf had toen nog het Presidium, waar het onderwerp de evaluatie van de huidige werkvorm (Statentafels) het onderwerp was. De belangrijkste conclusie was dat we op zeer korte termijn weer teruggaan naar de oude werkwijze van commissievergaderingen, waarbij wel ruimte voor verbetering is. Wij, de fractie van 50PLUS juichen dit toe. 
Dit wil zeggen dat we binnen de fractie weer een scherpere verdeling van de portefeuilles kunnen aanhouden. In ieder geval bij de voorbereidingen, de infotafels en benen op tafel sessies, maar ook bij de commissievergaderingen. Dit houdt in dat Linda zich maximaal kan storten op de onderwerpen Verkeer en Vervoer en Sociaal en Cultuur. Ria behoudt de onderwerpen Landbouw en Natuur en Bestuur en Financiën. En ik behandel de onderwerpen Ruimte en Water, Economie en Milieu en Energie. Waarbij we alledrie wel in kunnen vallen bij de onderwerpen van een ander, mochten commissies samen vallen. 

1Op donderdag was Ria te gast in Bornerbroek bij de Overijsselse Vereniging Van Krachtige Kernen. En ondergetekende mocht op het Provinciehuis weer een Statenspel spelen met een dertigtal HBO studenten over mobiliteit. Bijzonder hierbij was de aanwezigheid van onze CvdK, Andries Heidema, die ook eens met eigen ogen zo’n spel wilde aanschouwen.
De komende week begint maandag weer met een Statenspel. Dinsdag woon ik als adviseur de bestuursvergadering bij. Woensdag is weer Statentafeldag. Deze start om 08.30 uur en zal tot 21.00 uur doorlopen. En op vrijdag wordt de Vechtdaldag in Dalfsen bijgewoond. Dus ook dan hoeven we ons weer niet te vervelen.

Tot de volgende Keek, Fred.