Week 39 alweer. De dagen worden korter, de herfst begint. Het Statenwerk gaat door, dag na dag, week na week en maand na maand. Ook de afgelopen week mochten we weer aan de bak. Fred begon op maandag met een Statenspel voor nieuwe medewerkers. Altijd leuk om te doen.

kamperlijnDinsdagavond was de bestuursvergadering 50PLUS Overijssel. Ook hier zit ik aan, alleen in de rol van adviseur. Woensdag was het Statentafeldag, van huis uit altijd een drukke, of zo u wilt, goed gevulde dag.
Deze woensdag behandelden we de vorderingen aan het Kamperlijntje, het regenboogstembusakkoord, de actualisatie omgevingsverordening, welke geheel i.h.k.v. landbouw en natuur stond, een infosessie over geheimhouding en Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), een werkbezoek Leader, waarbij o.a.

Een zorgboerderij werd bezocht, Ria schreef hier al eerder over, het klimaatakkoord, een infosessie ruimte, wonen, retail en Stad en Land, Provinciaal Inpassingsplan Boetelerveld en het uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie.

De dag/avond werd besloten met het onderwerp, accountantsrapport Lithium Werks. Vooral deze laatste kon op flinke aandacht rekenen. Het begon er al mee dat de pers geen geluid- of beeldopnames mocht maken. Dat gaf ons al een raar gevoel. Als je niets te verbergen hebt wat is dan het probleem. Vervolgens bleef de accountant erg op de achtergrond. Ze gaven weinig antwoorden of ontweken andere. 24799 euro peniaze bankovky 500 eur nestandard2Er werd geschermd met geheimhouding volgens artikel 4400 N welke vervallen bleek te zijn in maart 2019. Kortom voor een aantal partijen waaronder 50PLUS was deze bijeenkomst geen geruststelling dat allesverlopen is zoals het zou moeten. Vorig jaar stemden we al tegen de lening van €7,5 miljoen omdat er naar onze meningen goede onderbouwing was. Op 16 oktober zullen we hier verder op in gaan in het debat met GS. Verder was er nog een Vechtdalbijeenkomst waar we helaas niet bij aanwezig konden zijn.

Op naar de komende week. Maandag woon ik een vluchtelingenconferentie in Arnhem bij. Dinsdag zullen we onze boeren steunen bij het boerenprotest in Den Haag. Onze woordvoerder Landbouw Ria gaat daar mee naar toe. Dinsdag en woensdag zit ik zelf op het Inter Provinciaal Overleg in Groningen. Een jaarlijks terugkerend congres waarbij er vooral met andere Provincies ervaringen worden gedeeld. En Ria en Kees wonen donderdag een bijeenkomst over edelherten bij, waarbij ze hopelijk ook de edelherten burlend kunnen aanschouwen. En dan zit ook die week er al weer op.

Tot de volgende Keek, Fred.