boerenprotestIk zou maandag beginnen met een democratiespel op het Provinciehuis. Echter door de aangekondigde actie van Overijsselse boeren werd deze afgezegd.  In eerste instantie probeerde GS nog vast te houden aan de Provinciale regelingen echter na een gesprek met LTO en een afvaardiging van de boeren werd besloten e.e.a. op te schorten en als richtlijn te werken met hetgeen Den Haag had verordonneerd. (foto ANP)

Dit werd door de pers en onze linkse partijen opgevat als zwichten voor geweld en zwakke knieën. Er werd dan ook opgeroepen tot een interpellatiedebat op woensdag en de Partij voor de Dieren kondigde een motie van wantrouwen aan. Ik heb deze oproep tot debat mede ingediend. Vond ik dan dat GS slappe knieën had of was gezwicht voor geweld? Nee, ik waardeerde het optreden van de aanwezige boeren en heb geen moment dreiging uit zien gaan van deze boeren. Verder vond ik de wijze waarop GS luisterde naar deze inwoners de-escalerend en juist getuigen van een goede politieke agenda. 

Dinsdag was er wel een democratiespel waaraan ik deel mocht nemen.  Woensdag was voorzien dat dit een lange dag zou worden.  Om 09.00 uur waren Linda, Ria en ikzelf al aanwezig op het Provinciehuis en om 23.00 uur werd de Statenvergadering opgeschort tot 30 oktober.
boeren2In eerste instantie waren er informatiesessies. Hier ging het over weidevogels, gezondheid, MKB en stikstof. Om 14.00 uur was het Presidium en om 15.30 uur begon de Statenvergadering. Het was prachtig om te zien hoe de publieke tribune volliep met betrokken boeren. Tijdens het stikstof interpellatiedebat, bleek al snel dat m.n. de linkse partijen; PvdD, GL, SP en D66, maar ook de CU moeite hadden met het terugdraaien van de stikstof regeling. De andere partijen hadden daar minder moeite mee. Het was een intensief debat, waarbij uiteindelijk de motie van wantrouwen werd afgezwakt tot een motie van treurnis die het ook niet haalde.

Gezien het tijdstip rond het avondeten was er ook eten voor de publieke tribune geregeld. Ook deze vergadering; hulde voor onze boeren. Ze gedroegen zich in mijn ogen keurig. Af en toe lieten ze hun af- of goedkeuring horen, maar alles in het nette. Alleen mevrouw Molema van Groen Links voelde zich bedreigd en was ook niet tevreden over het commentaar wat ze van andere partijen kreeg. Nou mevrouw Molema, de wijze waarop u de gedeputeerde de les las, in de vorm die meer leek op een functioneringsgesprek met een jong volwassene, was ver beneden peil. U zou daar beter op kunnen reflecteren.

Na dit debat werd ook het Lithium Werks debat nog even er door heen geperst. Ik probeerde dit debat nog te laten verzetten, om wat minder belangrijke zaken af te doen, om zo frisser dit debat te kunnen voeren, maar dat werd afgewezen. Slechts de SP, de PVV en het FvD steunden mijn verzoek. 

In beide debatten bleek dat er beslissingen zijn genomen die zo nodig met stoom en kokend water er doorheen moesten worden gedrukt. Gelukkig heeft GS dat nu ook in de gaten. Hopelijk acteren ze daar nu ook naar.
Is het stikstofprobleem nu opgelost. Nee in tegendeel. Er kwam woensdag een schrijven van TNO uit dat Nederland per hectare 4 maal meer stikstof uitstoot dan welk ander Europees land dan ook. Gelooft u dat? Ik niet in ieder geval. Ik weet dat andere, omliggende landen een andere rekenmethodiek gebruiken. En ja Nederland is dikbevolkt. Gisteren is Landelijk afgesproken om de tijd te nemen. En dat is prima. Maar ik ben bang dat de strijd nog niet gestreden is.

aanbieding handtekeningenWas dat alles deze week? Nee in Oldenzaal dreigt nog steeds de sluiting van de hulppost. Hetty van de afdeling Oldenzaal bood dinsdag 16.000 handtekeningen aan aan de fractie van 50PLUS in de Tweede Kamer. En minister Hugo Bruins gaf aan dat deze sluiting de zorg zou verbeteren. Snapt u dat nog? Ik niet!
En dan speelt er nog steeds de dreigende korting op pensioenen, maar de significante verhoging van de AOW lijkt in eerste instantie positief. Tenzij dit het uitgooien van een spiering is om daarna de snoek (graai in de pensioenpotten) te kunnen vangen.

Volgende week is Herfstreces. Slechts een gesprek met de accountant, een gesprek met de Rekenkamer en een fractievergadering staan op de rol. Dus het lijkt een rustige week te worden.

Tot de volgende Keek, Fred

Lees hier de eerder verschenen  "Keek op de week"