bundle 1853667 1920Het is vrijdag, de week is nog niet ten einde, want ik vertrek straks naar Hengelo voor een middagje wonen, retail en leefbaarheid. Toch nu al de Keek, daar ik het hele weekend bezig ben met niet 50PLUS gerelateerde zaken. En dat begint morgenochtend met het inzamelen van oud papier hier voor Plaatselijk Belang Tuk.

Dus alvast de Keek tot vandaag. Dinsdag mocht ik weer een Statenspel begeleiden. Deze keer een VMBO klas electro techniek uit Almelo. En ook hier bleek weer dat je de jeugd enthousiast kan krijgen voor democratie gerelateerde onderwerpen. In de middag had ik een telefonisch vraaggesprek over het Provinciale jeugddebat. En in de avond waren Ria en ik op het Provinciehuis voor een infosessie betreffende stikstof. Helaas spitste zich dit toe op Landbouw en Natuur en was er nagenoeg geen aandacht voor de stikstofproblematiek in andere sectoren. Wel bevreemd het mij dat het gros van de Staten vindt dat we ons moeten confirmeren aan de andere Provincies. Vreemd omdat Overijssel meer dan 15 keer zoveel melk bedrijven heeft dan bijv. Zeeland of Flevoland. Dus bij maatregelen i.h.k.v. Stikstofuitstoot bij agrarische (melkvee) bedrijven komt de klap bij ons vele malen harder aan.

groepsfotoWoensdag was ik te gast bij de vereniging Overijssels Particulier Grondbezit op kasteel Rechteren. Hier kregen we een inkijkje in de problematiek waar landgoed eigenaren mee te maken krijgen. Uiteraard was het uniek om kasteel Rechteren een keer van binnen te mogen bekijken. Het meeste indruk maakte het gesprek met de jachtopziener op mij. Zonder geweldsmiddelen regelmatig geconfronteerd worden met kwaadwilligen. Hier moeten wij als Staten iets mee. We zullen hier dan ook een motie van D66 mee indienen. 

Maar er was meer deze week. Hierover heb ik u al bericht. In mijn visie hebben we in Overijssel te veel versnipperde Natura 2000 gebieden. 24 stuks. En daardoor wordt het heel moeilijk om de stikstofdepositie in toom te houden. En dan de ophef over lekkende afvalwaterinjecties net over de grens. Dat zou ook heel gemakkelijk bij ons kunnen gebeuren. Met grote gevolgen voor de drinkwatervoorziening. Dat is ook de reden waarom we hier al meerdere malen aandacht voor hebben gevraagd. lelystadVerder heet minister van Nieuwenhuizen gewoon maling aan de wens van de omwonenden van vliegveld Lelystad. Provincie Overijssel heeft duidelijk aangegeven wat wij vinden van de af- en aanvliegroutes. EERST HERINDELING LUCHTRUIM! Geen nieuwe vluchten, maar slecht overloop van Schiphol. Geen vrachtvluchten etc. Vele malen is zij gewezen op uitstoot fijnstof, lawaaioverlast. Het onacceptabele laagvliegen boven natuur- en stiltegebieden en het gevaar van vogelaanvaringen. Nu een gelekt rapport geeft de intenties van de minister goed weer. 

En uiteraard bereiden we op dit moment de begroting van volgende week voor. Volgende week staat bijna geheel in het kader van de begroting. De eerste van de nieuwe coalitie. Er spelen uiteraard ook nog wel andere zaken en derhalve zullen we aanwezig zijn bij het jaarcongres van het Trendbureau. Ook heb ik een gesprek met studenten van het Saxion betreffende oudere huisvesting en er is voor al onze leden de mogelijkheid om zaterdag 16 november een symposium van het wetenschappelijk bureau bij te wonen in Utrecht. Meer informatie hier over vindt u op de 50PLUS Website.

Tot de volgende Keek, Fred

Lees hier de eerder verschenen  "Keek op de week"