brainsDeze week is er ééntje die zich kenmerkte als één die heel goed zichtbaar maakte hoe failliet kabinet Rutte III eigenlijk is. We hebben een Minister President met een geheugen die je eerder verwacht bij een zwaar dement persoon, dan van onze “bezielende” leider.

Ik doel dan natuurlijk op het bombardement in Irak, waar burgerslachtoffers vielen. Burgerslachtoffers moet je natuurlijk proberen te voorkomen, maar als oud militair weet ik dat je er soms niet aan ontkomt. Ook weet ik dat bombardementen echt stuk voor stuk worden afgewogen. En dat was ook hier het geval.

Dat er door de Taliban zo onnoemelijk veel springstof midden in een woonwijk was opgeslagen is op zijn minst misdadig te noemen. Dat was mogelijk niet voorzien. Maar het moet wel direct duidelijk zijn geweest dat er veel burgerslachtoffers waren gevallen. Het lijkt mij bijna onmogelijk dat onze MP hier niet in werd gekend. Maar wat blijkt; hij kan het zich niet herinneren.

En dan de soap rondom de belastingdienst. Staatssecretaris Snel weigert inzage te geven in onderliggende stukken als de Kamer daarom vraagt. Dit noemde ik al eerder een doodzonde. De Kamer kan op deze wijze zijn/haar controlerende taak niet uitvoeren. En de Staatssecretaris lijkt er nog mee weg te komen ook.
bank note 209104 340Maar het toppunt deze week was toch wel het VVD corifee Klaas Dijkhof. Eerst wil hij dat mensen met een uitkering aan het werk gaan om hun uitkering te mogen behouden. Voor de beeldvorming, hier zitten mensen bij die wel willen werken, maar niet worden aangenomen. Op deze wijze worden ze gedwongen om te werken tegen een aanzienlijk lager loon en dus niet marktconform. 
Maar het ergste is nog wel dat deze week naar buiten kwam dat onze Klaas jaarlijks 37.000 euro wachtgeld ontvangt omdat hij een kleine maand minister heeft mogen spelen. Deze uitkering ontvangt hij dus boven zijn riante salaris als Kamerlid van ruim een ton, waarboven op ook nog de nodige onkostenvergoeding komt.
Echt te gek voor woorden.

Bij dit soort weken, valt het werk in de Provincie echt in het niet. En toch waren we best wel aan het werk. Maandag en dinsdag mocht ik weer een democratiespel begeleiden. Verder was er op maandag een bestuursvergadering waarbij m.n. de gemeenteraadsverkiezingen onderwerp van gesprek was. 
Bert Boerman onthulde zijn eigen Keolis trein Foto KeolisWoensdag was een organieke commissiedag. Kees kon maximaal aan de gang in het penningmeesteroverleg. Linda, Ria, Jolanda en ik wierpen ons op de commissies: landbouw en natuur, sociaal en cultuur, economie, bestuur en financiën en verkeer en vervoer. En uiteraard kwam ook het stikstofprobleem weer voorbij. Hetgeen mij het meest trof was het feit dat blijkt dat er mensen zijn die treinen mijden als er geen toilet in zit. Dit werkt de eenzaamheid in de hand. In Overijssel gaat het slechts om 3 treinstellen die rijden tussen Hardenberg en Almelo. Wij hebben GS hier dan ook vragen over gesteld. En we gaan dus een motie indienen om te kijken of dit op zeer korte termijn kan worden opgepakt.

Verder bereiden we ook weer een aantal andere moties voor voor de volgende Statenvergadering van 11 december.
Na het weekend ga ik maandag eerst in gesprek met de ondernemers in Kampen. Woensdag hebben we fractievergadering en Ria neemt deel aan een symposium betreffende biodiversiteit. En dat is het eigenlijk. 
Dat geeft ons mooi de tijd om ons verder te verdiepen in een aantal belangrijke zaken die de komende tijd gaan spelen.
Tot de volgende Keek.

Fred