De eerste Keek van 2020.

linda ria copyOm te beginnen wil ik al mijn lezers en hun dierbaren de allerbeste wensen voor het komende jaar doen toekomen. Met als belangrijkste item een goede gezondheid en als het even kan met veel geluk. 
De jaarwisseling zit erop, ik mag hopen dat u deze zonder noemenswaardige problemen bent doorgekomen. Ook voor de fractie zit het reces er weer op. De nieuwjaarsrecepties vliegen om onze oren en zelfs de eerste werkzaamheden hebben ons al weer bezig gehouden. Maandag was de Provinciale nieuwjaarsreceptie, helaas was ik zelf tijdelijk aan het bed gekluisterd, maar Linda en Ria namen de honneurs in het Provinciehuis waar.

Dinsdag stond in het teken van de Overijsselse brandbrief aan Minister Cora van Nieuwenhuizen waarin werd opgeroepen om eens onze inwoners serieus te nemen in het dossier Lelystad. Onze mening hieromtrent kent u.

Woensdag was de eerste commissiedag. En wat een verademing; voor het eerst slechts 4 commissievergaderingen op één dag. En nog beter al om 1400 uur gereed. De commissies Landbouw en Natuur en Agro en Food werden door Ria bijgewoond terwijl ik zelf Economie i.r.t. human capital agenda en Ruimte en Water mocht doen.

oude werknemerNoemenswaard het feit dat naar de mening van 50PLUS Overijssel bij het eerste onderwerp te weinig aandacht was voor de situatie van de oudere werkelozen. Daarover gaan we in ieder geval een motie indienen, want wij zijn van mening dat de gedoodverfde vergrijzing geen belemmering op de arbeidsmarkt moet zijn, maar juist een kans is om de langdurige oudere werkelozen aan het werk te kunnen helpen. O.a. door bijv. omscholing of bijscholing. Bij ruimte en water hadden we m.n. opmerkingen over de bodemsanering i.h.k.v. grondwaterbescherming waarbij we Tubbergen en Wanneperveen als voorbeeld noemden. Maar ook het grondwaterpeil de afgelopen twee jaar hebben we aangeroerd omdat dat v.w.b. klimaatadaptatie toch wat meer aandacht behoeft. Verder werd er ingesproken door bewoners van de Rozengaarde in Dalfsen.

Wederom vroegen zij aandacht voor de problematiek betreffende permanente bewoning van recreatiewoningen. Daar de meeste commissieleden niet goed zijn ingelezen in dit dossier heb ik nog geprobeerd om dit naar een specifieke vergadering betreffende permanente recreatiebewoning te tillen, maar door een interventie van de CDA werd dit niet direct gehonoreerd, m.i. een gemiste kans.

Zoals ik reeds zei een rustige start van het nieuwe jaar. Volgende week een aantal Statenspelen, de fractievergadering, een bijeenkomst met GS betreffende krachtige economie en een bijeenkomst over wensen en verwachtingen op het gebied van verkeer en vervoer, energietransitie en cultuur en sociaal die zijn uitgesproken in het huidige coalitieakkoord. Dus ook volgende week kunnen we nog rustig opstarten, de drukte keert vanzelf wel terug.

Tot de volgende Keek, Fred