kees siteMijn rollen in de fractie zijn niet zo zeer op de voorgrond. Door ondersteuning van ons team en het bewaken van de financiën draag ik mijn deel bij.

Mijn expertise en interesses zijn derhalve zeer breed: belastingen en fiscaliteit, een leefbaar “platteland”, mobiliteit, vitaal wonen, aspecten op het gebied van de LHBTI-groep, natuurbeheer, dierenwelzijn, duurzaamheid  en de energietransitie zijn daar een onderdeel van.

50PLUS gaat dus niet alleen over ouderenzaken. Blij ben ik met de ontwikkelingen binnen de partij over een nieuwe stroming “50JONG”, speciaal voor jongeren die zich voorbereiden op de toekomst.   


Verkiezingsprogramma 50PLUS Overijssel

Klik HIER om het verkiezingsprogramma te lezen