HardenbergHardenberg - Geert Dales, landelijk voorzitter van 50Plus, heeft donderdag een bezoek gebracht aan de gemeente Hardenberg, waar 50Plus als enige gemeente in Overijssel, in de gemeenteraad vertegenwoordigd is.

Dales toonde veel waardering voor de inzet van de lokale politici en de aanpak bij de verkiezingen in 2018, die tot 2 raadszetels in Hardenberg hebben geleid. 

Lees meer...

hardenberg wapenIn 2018 heeft Overijssel voor het eerst meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen en wel in de gemeente Hardenberg.

Deze verkiezingen waren een groot succes voor 50PLUS en 50PLUS kwam na de verkiezingen met 2 zetels in de raad.

Hier de raadsleden voor de gemeente Hardenberg.

Gijs site linda site hanneke site
fractie voorzitter Gijs Schuurman raadslid Linda Verschuur-Otter fractie ondersteuner Hanneke Schuurman

 

PaasvuurDinsdag 23 april, tijdens de raadsvergadering heeft 50PLUS Hardenberg vragen gesteld over de 11 paasvuren in gemeente Hardenberg die afgelopen weekend niet onstoken mochten worden in verband met droogte, veiligheid en fase 2. (zie actuele vragenronde). 

50PLUS Hardenberg en CDA hechten veel waarde aan de paasvuren. Paasvuren staan voor saamhorigheid, dorpsgebeuren, veel inzet van vrijwilligers, vruchtbaarheid, rook en vuur gecombineerd met vreugde en feesten. Het is eeuwen oude mooie volks traditie die wij graag in stand willen houden. 

Lees meer...

Vechtdal Wonen, fusiecorporatie van Beter Wonen Vechtdal en De Veste, is gestart met de bouw van vijf levensloopbestendige woningen aan de Dr. Willemslaan in Slagharen. Tijdens de informatiebijeenkomst die donderdag 4 april gehouden is in de Buurtkamer van de Praam bleek dat er veel interesse is in dit soort woningen.

Dit bleek ook uit het onderzoek uit 2017 van Plaatselijk Belang Slagharen en Beter Wonen Vechtdal. Er worden in totaal tien woningen gebouwd op het terrein aan de Dr. Willemslaan, vijf huur- en vijf koopwoningen. De verkoop loopt via Vrieling Makelaardij.

Lees verder bij de bron (De Toren)

81A911F0 EB13 4B01 9D3A 44271CAC2333De fractie van 50PLUS Hardenberg heeft het college vragen gesteld over bomen die zijn gekapt, maar (nog) niet zijn vervangen. De partij vreest voor de natuur in deze gemeente.

"Overal binnen de gemeente worden momenteel door de medewerkers van de buitendienst van de gemeente Hardenberg bomen gesnoeid, maar ook gekapt", constateert 50PLUS. "Bomen die worden gekapt zijn vaak in slechte staat of dreigen om te vallen tijdens een hevige storm.

Lees meer...

Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Overijssel op 20 maart jl kregen de kandidaten uit Hardenberg veel voorkeurstemmen van de kiezers uit de gemeente Hardenberg.

Raadslid Linda Verschuur-Otter uit Slagharen op plaats 2 kreeg in Hardenberg 412 voorkeurstemmen, Hanneke Schuurman uit Hardenberg stond op plaats 6 en kreeg 334 voorkeurstemmen. Fractievoorzitter van 50PLUS Hardenberg, Gijs Schuurman stond als lijstduwer op plaats 11 en kreeg 95 voorkeurstemmen.

Lees meer...

Gijs siteDe motie ingediend door fractievoorzitter Gijs Schuurman in de gemeenteraad van Hardenberg welke door de gehele raad, met uitzondering van D66, werd aangenomen is nu ook door Kamerlid Corry van Brenk ingediend in de 2e Kamer.

In de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen bij het vaststellen van de Kadernota 2020 met een voorstel te komen over een tegemoetkoming afvalkosten in verband met onvermijdbaar medisch afval.

 

Gijs siteHardenberg - Inwoners die door ziekte, ouderdom of een handicap gebruik moeten maken van incontinentiemateriaal, stoma- of dialysemateriaal hebben veel meer restafval dan een gemiddeld gezin en zouden daarom een tegemoetkoming in de kosten moeten kunnen krijgen. Een motie hierover van de raadsleden van 50Plus, Gijs Schuurman en Linda Verschuur-Otter, werd dinsdag tijdens de raadsvergadering door de gemeenteraad aangenomen. Alleen D66 stemde tegen. 

Begrenzen

Via de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen bij het vaststellen van de Kadernota 2020 met een voorstel te komen over een tegemoetkoming afvalkosten in verband met onvermijdbaar medisch afval.

Lees meer...

linda site16 februari - Afgelopen weken heb ik 3 inwoners uit de Krim, Beerzeveld en Bruchterveld gesproken die betrokken zijn/ zich inzetten voor de buurtbussen in gemeente Hardenberg. De reden hiervan is dat er vanaf 17 februari niet meer contant betaald kan worden (provincie Overijssel). Wat vinden zij ervan, wat zijn de ervaringen, zijn de inwoners er al op voorbereid, hoe zit het met de wifiverbinding, zijn ze meegenomen in het proces bij het tot stand komen van dit besluit enzovoort. 

De argumenten zijn: veiligheid en betrouwbaarheid in verband met toegenomen agressiviteit en diefstal. 

De vragen die gesteld worden: waar zijn de extra verkooppunten, waar kunnen inwoners met weekgeld terecht of waar kunnen ze mee betalen als ze niet in het bezit zijn van een bankpas, is er al voorlichting gegeven over het gebruik van een ov-jaarkaart (ouderen), zijn inwoners ervan op de hoogte dat een strippenkaart voordeliger is dan een los kaartje, omslachtige routes waar bijvoorbeeld geen inwoners aan wonen, wat te doen bij storing aan het pinapparaat enzovoort.

Lees meer...