bus2In het verkiezingsprogramma van 50PLUS Hardenberg hebben wij het al reeds aangegeven dat 50PLUS Hardenberg van mening is dat het openbaar vervoer in de Gemeente Hardenberg beter zou moeten, ook met het oog op de diverse woonwijken en de kleine kernen.

De marktwerking in het openbaarvervoer zou moeten worden teruggedraaid, om zo te komen tot een beter openbaar vervoer ook binnen de gemeente Hardenberg.

Lees meer...

windmill 62257 640Tijdens de raadsvergadering van 24 september jl. heeft de fractie van 50PLUS Hardenberg een motie vreemd ingebracht. De motie had betrekking op de leefbaarheid van het gebied Bergentheim, Kloosterhaar, Sibculo. Zoals bekend loopt er een onderzoek om in dit gebied te komen tot het plaatsen van windmolens. De motie vreemd is door de fractie van 50PLUS Hardenberg ingebracht omdat er uit de berichtgeving in Hardenberg.Nu  van 11 september jl. en de Stentor van 7 september jl. duidelijk is geworden dat er al plannen zijn om ook aan de Duitse kant van dit gebied windmolens te plaatsen.

Lees meer...

Het was een druk, mooi, gezellig en intensieve week. Een week van gezin, werken, studie, raad en staten. 

bewaarloodsMaandag, overdag gewerkt. Overdag 2 moties en een amendement ontvangen. 
Motie vreemd 1: deze motie dien ik samen met Erica (PvdA). De motie heeft betrekking op bewonersinitiatieven. 
Motie 2: dit ging over de aardappelbewaarloods in de Krim (foto Roelink&Veldhuis)

Amendement: dit ging over APV gemeente Hardenberg en het had betrekking op kleine evenementen. Ik lees alles door en overleg met mijn fractie wat we er mee gaan doen of wel wat vinden wij en onze achterban ervan?

Lees meer...

HardenbergHardenberg - Geert Dales, landelijk voorzitter van 50Plus, heeft donderdag een bezoek gebracht aan de gemeente Hardenberg, waar 50Plus als enige gemeente in Overijssel, in de gemeenteraad vertegenwoordigd is.

Dales toonde veel waardering voor de inzet van de lokale politici en de aanpak bij de verkiezingen in 2018, die tot 2 raadszetels in Hardenberg hebben geleid. 

Lees meer...

hardenberg wapenIn 2018 heeft Overijssel voor het eerst meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen en wel in de gemeente Hardenberg.

Deze verkiezingen waren een groot succes voor 50PLUS en 50PLUS kwam na de verkiezingen met 2 zetels in de raad.

Hier de raadsleden voor de gemeente Hardenberg.

Gijs site linda site hanneke site
fractie voorzitter Gijs Schuurman raadslid Linda Verschuur-Otter fractie ondersteuner Hanneke Schuurman

 

PaasvuurDinsdag 23 april, tijdens de raadsvergadering heeft 50PLUS Hardenberg vragen gesteld over de 11 paasvuren in gemeente Hardenberg die afgelopen weekend niet onstoken mochten worden in verband met droogte, veiligheid en fase 2. (zie actuele vragenronde). 

50PLUS Hardenberg en CDA hechten veel waarde aan de paasvuren. Paasvuren staan voor saamhorigheid, dorpsgebeuren, veel inzet van vrijwilligers, vruchtbaarheid, rook en vuur gecombineerd met vreugde en feesten. Het is eeuwen oude mooie volks traditie die wij graag in stand willen houden. 

Lees meer...

Vechtdal Wonen, fusiecorporatie van Beter Wonen Vechtdal en De Veste, is gestart met de bouw van vijf levensloopbestendige woningen aan de Dr. Willemslaan in Slagharen. Tijdens de informatiebijeenkomst die donderdag 4 april gehouden is in de Buurtkamer van de Praam bleek dat er veel interesse is in dit soort woningen.

Dit bleek ook uit het onderzoek uit 2017 van Plaatselijk Belang Slagharen en Beter Wonen Vechtdal. Er worden in totaal tien woningen gebouwd op het terrein aan de Dr. Willemslaan, vijf huur- en vijf koopwoningen. De verkoop loopt via Vrieling Makelaardij.

Lees verder bij de bron (De Toren)

81A911F0 EB13 4B01 9D3A 44271CAC2333De fractie van 50PLUS Hardenberg heeft het college vragen gesteld over bomen die zijn gekapt, maar (nog) niet zijn vervangen. De partij vreest voor de natuur in deze gemeente.

"Overal binnen de gemeente worden momenteel door de medewerkers van de buitendienst van de gemeente Hardenberg bomen gesnoeid, maar ook gekapt", constateert 50PLUS. "Bomen die worden gekapt zijn vaak in slechte staat of dreigen om te vallen tijdens een hevige storm.

Lees meer...

Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Overijssel op 20 maart jl kregen de kandidaten uit Hardenberg veel voorkeurstemmen van de kiezers uit de gemeente Hardenberg.

Raadslid Linda Verschuur-Otter uit Slagharen op plaats 2 kreeg in Hardenberg 412 voorkeurstemmen, Hanneke Schuurman uit Hardenberg stond op plaats 6 en kreeg 334 voorkeurstemmen. Fractievoorzitter van 50PLUS Hardenberg, Gijs Schuurman stond als lijstduwer op plaats 11 en kreeg 95 voorkeurstemmen.

Lees meer...