Gijs siteDe motie ingediend door fractievoorzitter Gijs Schuurman in de gemeenteraad van Hardenberg welke door de gehele raad, met uitzondering van D66, werd aangenomen is nu ook door Kamerlid Corry van Brenk ingediend in de 2e Kamer.

In de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen bij het vaststellen van de Kadernota 2020 met een voorstel te komen over een tegemoetkoming afvalkosten in verband met onvermijdbaar medisch afval.