PaasvuurDinsdag 23 april, tijdens de raadsvergadering heeft 50PLUS Hardenberg vragen gesteld over de 11 paasvuren in gemeente Hardenberg die afgelopen weekend niet onstoken mochten worden in verband met droogte, veiligheid en fase 2. (zie actuele vragenronde). 

50PLUS Hardenberg en CDA hechten veel waarde aan de paasvuren. Paasvuren staan voor saamhorigheid, dorpsgebeuren, veel inzet van vrijwilligers, vruchtbaarheid, rook en vuur gecombineerd met vreugde en feesten. Het is eeuwen oude mooie volks traditie die wij graag in stand willen houden. 

In gemeente Hardenberg mag per kern, tijdens paasdagen, 1 paasvuur ontstoken worden ofwel ontheffing aan verleend worden. Door de warmte, droogte en fase 2 (veiligheidsregio) zijn afgelopen week in gemeente Hardenberg bij alle paasvuren de ontheffingen ingetrokken. Toch hebben een aantal gemeenten in provincie Overijssel waaronder Rijssen Holten de ontheffing kunnen verlenen door veiligheidsmaatregelen aan te scherpen zoals publiek op veilige afstand en paasvuren die niet te hoog mogen zijn. Ondanks de ingetrokken heffingen zijn er toch een aantal paasvuren in gemeente Hardenberg ontstoken. 

Namens 50PLUS Hardenberg en CDA wil ik de volgende vragen stellen:

1. Waarom heeft gemeente Hardenberg ervoor gekozen de paasvuren te verbieden in tegenstelling tot bijvoorbeeld de gemeente Rijsen Holten waar wel paasvuren ontstoken zijn?

2. In het persbericht van woensdag 17 april wordt aan gegeven dat het niet mogelijk is om per paasvuur preventieve maatregelen te nemen. Waarom niet ? Waarom is er niet de bereidheid geweest om een aantal paasvuren in gemeente Hardenberg ontheffing te verlenen met extra veiligheidsmaatregelen ? Had u hierdoor in mindere mate ontstoken paasvuren (zonder ontheffing) kunnen voorkomen ?

3. Is de situatie die dit jaar is ontstaan rondom de paasvuren aanleiding voor het college om nog eens naar het bestaande beleid te kijken? Zodat we in een vergelijkbare situatie waarin droogte een rol speelt we wellicht preventie maatregelen kunnen nemen waarmee we deze mooie traditie in stand kunnen houden ? 

Wethouder heeft de eerste 2 vragen toegelicht. Over de laatste vraag is de wethouder positief. Positief om naar het bestaand beleid te kijken zodat in vergelijkbare situaties eventueel preventieve maatregelen genomen kunnen worden. Wethouder gaf wel mee dat het best moeilijk en lastig zal zijn om te definiëren wat brandgevaarlijke locaties en omstandigheden zullen zijn. 

Linda Verschuur - Otter
50PLUS Hardenberg


Verkiezingsprogramma 50PLUS Overijssel

Klik HIER om het verkiezingsprogramma te lezen