robAfgelopen donderdag 16 mei was ik te gast bij de fractie vergadering van de 50plus fractie in Hardenberg op uitnodiging van het lokale bestuur.

Ook te gast was onze voorzitter van het Hoofdbestuur Geert Dales.

Geert heeft een vurig betoog gehouden over de toekomst visie van onze partij. De strategie is rustig groeien maar wel continue. De voorbeelden hoe het vooral niet moet zien we in de landelijke en provinciale politiek waar de snelle groeiers van weleer nu de verliezers zijn. Dat willen wij voorkomen. Ook is onderkend dat de basis voor continuïteit en landelijke uitstraling, ligt in de gemeentes en de bekendheid daar. Het hoofdbestuur zet volop in op de gemeentelijke vertegenwoordigers in aanloop naar de Gemeenteraadverkiezingen in 2022.

Het is wel duidelijk dat in Hardenberg 50plus mee telt en mee doet in de gemeentelijke politiek en besluitvorming. Dat is een mooi voorbeeld hoe we verder willen in Overijssel.

Speerpunten in Hardenberg zijn het ouderenbeleid, de lokale initiatieven om zonnepanelen te installeren op redelijk grote schaal en de samenwerkingsovereenkomst met de regio Zuidoost Drenthe.

Dit laatste is een controversieel onderwerp want velen zien de investering van de gemeente Hardenberg (weliswaar de buur gemeente) als nutteloos. Zuidoost Drenthe zou de investering uit Drentse provincie gelden moeten bekostigen. Ik heb de indruk dat daar het laatste woord nog niet over gezegd is.

Ook is Hardenberg een broedplaats voor 50JONG. Een initiatief dat vanuit de lokale fractie is ontstaan. In de laatste provinciale ledenvergadering is hier groen licht voor gegeven.

Voorzitter Geert Dales vindt het een geweldige kans om nu jongeren te betrekken bij onze partij. Het zal een kweekvijver zijn voor toekomstige bestuursleden. Dit initiatief zal zeker navolging krijgen op landelijk niveau. Binnen het provincie bestuur is Ernst Binnekamp de coördinator van 50JONG.

Nieuw in Hardenberg is het “inloopspreekuur”. Iedereen kan er terecht met vragen over de gemeente, mogelijke problemen en lokale items. Gijs Schuurman, de animator, denkt daarmee de politiek, gemeente en burgers dichter bij elkaar te brengen en 50Plus een gezicht te geven. Gijs heeft m.i. daarmee een goede zet gedaan.


Verkiezingsprogramma 50PLUS Overijssel

Klik HIER om het verkiezingsprogramma te lezen