Tijdens de waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 heeft 50PLUS meegedaan bij 2 waterschappen en heeft in beide waterschappen 1 zetel behaald n.l.:

1. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta

Dit waterschap is ontstaand door een fusue van waterschap Reest en Wieden en waterschap Groot Salland.

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta strekt zich uit van Assen tot en met Deventer. De organisatie beheert ruim 550 kilometer dijken, 6.300 kilometer watergangen en 16 rioolwaterzuiveringen voor bijna 600.000 inwoners. Waterschap Drents Overijsselse Delta is ontstaan uit een fusie tussen waterschap Groot Salland en waterschap Reest en Wieden. Ruim 500 waterschapsmedewerkers werken in Zuidwest en Midden-Drenthe en West-Overijssel aan waterveiligheid, voldoende water en schoon water.

<<lees hier verder>>

2. Waterschap Vechtstromen is een waterschap in de Nederlandse provincies Drenthe en Overijssel. Een klein deel ligt in Gelderland. Het waterschap bestaat sinds 1 januari 2014 en ontstond uit een fusie tussen de waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel. Het werkgebied omvat ongeveer 225.000 ha en heeft ongeveer 800.000 inwoners. Het waterschap is vernoemd naar de grootse rivier in het beheergebied, Overijsselse Vecht. De Regge en Dinkel monden beide uit in de Vecht. De drie rivieren vormen één samenhangend systeem 

<<lees hier verder>>