Tijdens de waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 doet 50PLUS in Overijssel mee voor 2 waterschappen n.l.

1. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta

Dit waterschap is ontstaand door een fusue van waterschap Reest en Wieden en waterschap Groot Salland.

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta strekt zich uit van Assen tot en met Deventer. De organisatie beheert ruim 550 kilometer dijken, 6.300 kilometer watergangen en 16 rioolwaterzuiveringen voor bijna 600.000 inwoners. Waterschap Drents Overijsselse Delta is ontstaan uit een fusie tussen waterschap Groot Salland en waterschap Reest en Wieden. Ruim 500 waterschapsmedewerkers werken in Zuidwest en Midden-Drenthe en West-Overijssel aan waterveiligheid, voldoende water en schoon water.

Speerpunten uit het verkiezingsprogramma van 50 Plus voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn:

  1. Focus op kerntaken (prioriteiten)
  2. Droge voeten (waterveiligheid)
  3. Schoon water, waterkwaliteit omhoog
  4. Toekomstgericht duurzaam waterbeheer
  5. Evenredige lasten-/kostenverdeling en geen winstoogmerk
  6. Schulden voorkomen/verlagen en een rekenkamer(commissie)
  7. Minder bureaucratie
  8. Geen belangenverstrengeling
  9. Pragmatische keuzes (Recreatie)
  10. Regeren is vooruitzien

<<lees hier>> voor het uitgebreide verkiezingsprogramma

U kunt op onderstaande kandidaten van 50PLUS stemmen op lijst 1 bij Waterschap Drents Overijsselse Delta:

gerrit 400 frans site reinink site voerman site
 1. Gerrit Westerhof  2. Frans Bergwerf  3. Geert Reinink  4. Ton Voerman