Tijdens de waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 doet 50PLUS in Overijssel mee voor 2 waterschappen n.l.

2. Waterschap Vechtstromen is een waterschap in de Nederlandse provincies Drenthe en Overijssel. Een klein deel ligt in Gelderland. Het waterschap bestaat sinds 1 januari 2014 en ontstond uit een fusie tussen de waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel. Het werkgebied omvat ongeveer 225.000 ha en heeft ongeveer 800.000 inwoners. Het waterschap is vernoemd naar de grootse rivier in het beheergebied, Overijsselse Vecht. De Regge en Dinkel monden beide uit in de Vecht. De drie rivieren vormen één samenhangend systeem 

Speerpunten uit het verkiezingspromma voor Waterschap Vechtstromen van 50PLUS zijn:

  1. Focus op kerntaken (prioriteiten)
  2. Droge voeten (waterveiligheid)
  3. Schoon water, waterkwaliteit omhoog
  4. Toekomstgericht duurzaam waterbeheer
  5. Evenredige lasten-/kostenverdeling en geen winstoogmerk
  6. Schulden voorkomen/verlagen en een rekenkamer(commissie)
  7. Minder bureaucratie
  8. Geen belangenverstrengeling
  9. Pragmatische keuzes (Recreatie)
  10. Regeren is vooruitzien

<<lees hier>> voor het uitgebreide verkiezingsprogramma

U kunt op onderstaande kandidaten van 50PLUS stemmen op lijst 9 bij Waterschap Vechtstromen:

erik jan site marinus site Gijs site  
 1. Erik Jan Meijboom  2. Marinus Kasteleijn  3. Gijs Schuurman  
peter site hetty site wieger400 hanneke site
 4. Peter Spiertz  5. Hetty Jansen-Kwast  6. Wieger Roffel  7. Hanneke Schuurman