Lees hier de nieuwsbrief van 50PLUS Overijssel.

nieuwsbrief 50plus edited 1met informatie over activiteiten van onze provinciale fractie, de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, nieuws uit de Tweede Kamer fractie, nieuws uit de gemeentefractie Hardenberg en nog veel meer nieuws van 50PLUS Overijssel.

Ook kunt u zich aanmelden om deze nieuwsbrief in uw mailbox te ontvangen.

Alle nieuwsbrieven van 50PLUS Overijssel kunt u hier nog eens lezen

Lees meer...

fountain 3024237 960 720Festivals die subsidie krijgen van de provincie moeten gratis drinkwater aan hun bezoekers schenken. Bij de provincie ligt er een voorstel op tafel om dat te regelen, morgen wordt erover gestemd.

"Als provincie stoppen we best veel geld in festivals, dus zijn watertappunten een mooie tegenprestatie", zegt Sander Slots van de PvdA. Slots diende het voorstel in, samen met Fred Kerkhof van 50PLUS.

Bezoekers moeten nog te vaak water kopen op festivals. "En je eigen water wordt bij de ingang in beslag genomen. Bizar eigenlijk, helemaal als het zo’n snikhete zomer wordt als vorig jaar."

Lees meer...

Forever Young Festival 201850PLUS geeft acte de présence bij een groot zomerfestival:  het Landelijk Democratiefestival in Nijmegen.

De Eerste en Tweede Kamer zijn momenteel met zomerreces en ook gemeenteraden en Provinciale Staten gaan in een zomermodus. Maar dat betekent niet dat u een vakantie lang niets meer van 50PLUS hoort. Onze partij is bijvoorbeeld aanwezig bij een zomerfestival in Nijmegen. Noteer de datum in uw zomeragenda!

 

Lees meer...

nieuwsbriefLees hier de nieuwsbrief van 50PLUS Overijssel.

Ondermeer met informatie over activiteiten van onze provinciale fractie, de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, nieuws uit de Twee Kamer fractie, nieuws uit de gemeentefractie Hardenberg en nog veel meer nieuws van 50PLUS Overijssel.

Lees meer...

overijssel kopieHet hoofdbestuur van de 50PLUS partij heeft aangegeven dat zij v.w.b. de gemeenteraadsverkiezingen, in het gehele land willen participeren om uiteindelijk mee te  doen met de verkiezingen voor de gemeenteraden in 2022.

Hiervoor wil men gemeentelijke afdelingen opzetten, deze zullen vanuit de provinciale besturen worden gecoördineerd.

In dat kader zoeken wij, het provincie bestuur 50PLUS Overijssel, personen die zich beschikbaar willen stellen als kandidaat, voor de op te richten gemeentelijke afdelingen en als kandidaat voor de gemeenteraad.

Lees meer...

fredsiteIn Overijssel moet een gedeputeerde verantwoordelijk worden voor ouderenbeleid. Dat vinden fractievoorzitter van 50PLUS Fred Kerkhof en GroenLinks in Provinciale Staten van Overijssel. Ouderenbeleid moet worden toegevoegd aan het takenpakket van één van de gedeputeerden. Dat moet ook kunnen, want er is een extra gedeputeerde bij gekomen, terwijl het takenpakket van die provinciebestuurders nagenoeg gelijk is gebleven.

50PLUS en GroenLinks dienen morgen een motie in tijdens de vergadering die grotendeels in het teken staat van het debat over het coalitie-akkoord en de installatie van Statenleden en gedeputeerden. In die motie verzoeken de partijen het college 'om de portefeuille "ouderenbeleid" toe te voegen als hoofdonderdeel van de bestaande portefeuilles.'

Lees meer...

coalitieakkoordGisteren dinsdag 11 juni werd in Almelo het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. De informateur, de fractievoorzitters en de kandidaat Gedeputeerden gaven hun ambities voor de komende periode weer. De komende periode wil men met 6 Gedeputeerden aan de gang en het coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen.

Dit laatste geeft voldoende ruimte aan PS om zaken bespreekbaar te maken. Uw fractievoorzitter (Fred) en burgerstatenlid Ria waren bij de presentatie aanwezig. Intussen heeft uw fractievoorzitter het nieuwe akkoord vergeleken met zowel het vorige akkoord alsmede ook ons eigen verkiezingsprogramma van 50PLUS Overijssel.

Lees meer...

eerste kamerDe eerste weken van de nieuwe Statenperiode zitten er op. De coalitie-onderhandelingen zijn bezig en zullen naar verwachting half juni zijn afgerond. Niet van de gedroomde coalitie wat ons betreft, maar we gaan met open vizier kijken of we ons in de hoofdlijnen kunnen gaan vinden. Zo niet dan wordt het een kwestie van “hard” oppositie voeren.
Maar deze week gebeurde er meer. Afgelopen woensdag was de inwerkdag v.w.b. economie en cultuur. Daarvoor reisden Linda, Ria en Fred af naar Twenthe.

Lees meer...

burgerstatenledenEn weer zit een week er op. Een goede week voor de fractie, maar wel een week met een naar nasmaakje v.w.b. de coalitievorming en mogelijk v.w.b. De nasleep van Lithium Werks. Maar eerst het goede nieuws.

Woensdag werden Onder grote belangstelling. Ons oude burgerstatenlid Leendert, onze voorzitter Rob met de bestuursleden Jeannette en Hetty, familie, vrienden en kennissen waren aanwezig om deze toch plechtige gebeurtenis bij te wonen. Ik schreef het al we zijn weer compleet.

Na een korte schorsing ging de vergadering van start. Een groot deel werd gevuld door het onderwerp coalitievorming. Op de partijen die in onderhandeling zijn na, waren de partijen geen van allen tevreden met de uitkomst. Ook 50PLUS Overijssel niet. Uiteraard vinden we het jammer dat we niet deelnemen aan de coalitiebesprekingen, maar meer nog vinden we het betreurenswaardig dat geen van de winnende partijen deel mag nemen.

Lees meer...

provinciehuisWe schreven het al eerder, PS Overijssel is hard bezig met het vormen van een coalitie.

De keuze van de informateur is gevallen op de CDA, de VVD, de PvdA, de CU en de SGP. Gisteren was deze coalitie onderwerp van gesprek (lees debat) in de Overijsselse Staten.

Wat 50PLUS het meeste stoort is het feit dat de beide winnaars; FvD ( van nul naar zes zetels) en GL ( van twee naar vijf zetels) buiten de komende coalitie gaan vallen. Fractievoorzitter Fred Kerkhof gaf voorafgaand aan het debat zijn mening over de gang van zake (Zie interview van RTV Oost).

Lees meer...