fred2Er zit weer een week op. Sterker nog, vorige week stond in het teken van het “pensioenakkoord” en heeft uw fractievoorzitter dus zijn aandacht hierop gericht. Maar uiteraard is de fractie deze weken wel volop bezig geweest. En uiteraard houden we u daar graag van op de hoogte.

Coalitieakkoord

Op dinsdag 11 juni werd het coalitieakkoord gepresenteerd in Almelo. Fred en Ria waren daarbij aanwezig. Het akkoord werd uitgereikt en zag er zeer verzorgd uit. Maar nog belangrijker; de eerste scan was ook voor 50PLUS Overijssel heel verrassend. Ouderen en de daarmee gepaard gaande problematiek werden veelvuldig genoemd. Ik schreef hier al eerder over. Maar ook bijna al onze speerpunten werden in dit hoofdlijnenakkoord meegenomen. Sterker nog, het leek wel of we bij deze coalitie aan tafel hadden gezeten. Kortom de fractie was in grote lijnen zeer tevreden.

Lees meer...

fredsiteIn Overijssel moet een gedeputeerde verantwoordelijk worden voor ouderenbeleid. Dat vinden fractievoorzitter van 50PLUS Fred Kerkhof en GroenLinks in Provinciale Staten van Overijssel. Ouderenbeleid moet worden toegevoegd aan het takenpakket van één van de gedeputeerden. Dat moet ook kunnen, want er is een extra gedeputeerde bij gekomen, terwijl het takenpakket van die provinciebestuurders nagenoeg gelijk is gebleven.

50PLUS en GroenLinks dienen morgen een motie in tijdens de vergadering die grotendeels in het teken staat van het debat over het coalitie-akkoord en de installatie van Statenleden en gedeputeerden. In die motie verzoeken de partijen het college 'om de portefeuille "ouderenbeleid" toe te voegen als hoofdonderdeel van de bestaande portefeuilles.'

Lees meer...

coalitieakkoordGisteren dinsdag 11 juni werd in Almelo het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. De informateur, de fractievoorzitters en de kandidaat Gedeputeerden gaven hun ambities voor de komende periode weer. De komende periode wil men met 6 Gedeputeerden aan de gang en het coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen.

Dit laatste geeft voldoende ruimte aan PS om zaken bespreekbaar te maken. Uw fractievoorzitter (Fred) en burgerstatenlid Ria waren bij de presentatie aanwezig. Intussen heeft uw fractievoorzitter het nieuwe akkoord vergeleken met zowel het vorige akkoord alsmede ook ons eigen verkiezingsprogramma van 50PLUS Overijssel.

Lees meer...

PijlIk schreef vorige week al dat het een rustige week zou worden. Nou dat werd/was het ook. Tenminste voor de fractie. Dus tijd genoeg om andere dingen te doen. Maar de coalitievorming is wel gewoon door gegaan. Het resultaat wordt dinsdag om 17.00 uur in Almelo bekend gesteld. Hier wordt het coalitieakkoord wereldkundig gemaakt EN de kandidaat Gedeputeerden worden voorgesteld. Over m.n. dat laatste wordt nogal gespeculeerd. Worden het 4, 5 of zelfs 6 Gedeputeerden. De media spreken over 6, maar ik wacht dinsdag wel af. Komende woensdag is dan weer het Presidium en de Statenvergadering (live te volgen vanaf 13.00 uur). 

Lees meer...

stemmenDe week is nog niet ten einde, maar alvast toch weer een terugblik.

Maandag waren we vanaf 14.00 uur weer paraat in het Provinciehuis. Deze keer om als Statenleden onze Eerste Kamerleden te kiezen. Maar ook moest er een plv. voorzitter worden gekozen EN een tweetal IPO leden. Voor beide laatste verkiezingen mocht ik eerste stemopnemer zijn. Jeanette Nijhoff (PVV) werd verkozen als plv. voorzitter en Yvonne Koolhaas (VVD) en Kees Slingerland (GL) gaan ons vertegenwoordigen bij het IPO.

Ook werd bekend dat onze Toine Manders een zetel in het EU parlement had bemachtigd (gefeliciteerd Toine).

Lees meer...

eerste kamerDe eerste weken van de nieuwe Statenperiode zitten er op. De coalitie-onderhandelingen zijn bezig en zullen naar verwachting half juni zijn afgerond. Niet van de gedroomde coalitie wat ons betreft, maar we gaan met open vizier kijken of we ons in de hoofdlijnen kunnen gaan vinden. Zo niet dan wordt het een kwestie van “hard” oppositie voeren.
Maar deze week gebeurde er meer. Afgelopen woensdag was de inwerkdag v.w.b. economie en cultuur. Daarvoor reisden Linda, Ria en Fred af naar Twenthe.

Lees meer...

burgerstatenledenEn weer zit een week er op. Een goede week voor de fractie, maar wel een week met een naar nasmaakje v.w.b. de coalitievorming en mogelijk v.w.b. De nasleep van Lithium Werks. Maar eerst het goede nieuws.

Woensdag werden Onder grote belangstelling. Ons oude burgerstatenlid Leendert, onze voorzitter Rob met de bestuursleden Jeannette en Hetty, familie, vrienden en kennissen waren aanwezig om deze toch plechtige gebeurtenis bij te wonen. Ik schreef het al we zijn weer compleet.

Na een korte schorsing ging de vergadering van start. Een groot deel werd gevuld door het onderwerp coalitievorming. Op de partijen die in onderhandeling zijn na, waren de partijen geen van allen tevreden met de uitkomst. Ook 50PLUS Overijssel niet. Uiteraard vinden we het jammer dat we niet deelnemen aan de coalitiebesprekingen, maar meer nog vinden we het betreurenswaardig dat geen van de winnende partijen deel mag nemen.

Lees meer...

provinciehuisWe schreven het al eerder, PS Overijssel is hard bezig met het vormen van een coalitie.

De keuze van de informateur is gevallen op de CDA, de VVD, de PvdA, de CU en de SGP. Gisteren was deze coalitie onderwerp van gesprek (lees debat) in de Overijsselse Staten.

Wat 50PLUS het meeste stoort is het feit dat de beide winnaars; FvD ( van nul naar zes zetels) en GL ( van twee naar vijf zetels) buiten de komende coalitie gaan vallen. Fractievoorzitter Fred Kerkhof gaf voorafgaand aan het debat zijn mening over de gang van zake (Zie interview van RTV Oost).

Lees meer...

spoorwegmuseumDeze week zit er weer op. Een week met mooie en minder mooie momenten. Het reces was nog gaande en we zitten nog in de inwerkperiode, dus om te zeggen dat het druk was; nee. Maar toch zijn we als fractie in de weer geweest.

Woensdagmorgen hadden we de fractievergadering in Zwolle. Hier hebben we de afgelopen (eerste) periode doorgesproken en gekeken of het verwachtingspatroon een beetje klopt. Verder hebben we ook de aankomende periode besproken. Woensdagmiddag kwam de informateur met de beoogde coalitie. Daarover heb ik in mijn vorige blog al uitgebreid geschreven. Gelukkig zijn nog veel meer partijen verbaasd over deze uitkomst met als gevolg een extra punt op de agenda van de Statenvergadering van 15 mei a.s.

Lees meer...

verkiezingen provinciale statenGisteren maakte de informateur, de hr Krol (niet onze fractievoorzitter in de Tweede Kamer), zijn advies over de nieuwe coalitie van Overijssel bekend. Zijn advies was om deze te laten bestaan uit CDA, VVD, PvdA, CU en SGP. Uiteraard willen wij deze partijen van harte feliciteren met dit resultaat. En 50PLUS Overijssel is ook blij dat er een mogelijke coalitie is, zodat er snel gewerkt kan worden aan een coalitiebesluit.

Maar toch knaagt er iets. Het zit mij niet lekker. In Overijssel waren twee partijen de duidelijke winnaar deze verkiezingen; Het FvD, van nul naar 6 zetels en GL van 3 naar 5 zetels. De opdracht van PS aan de informateur was dat er een coalitie zou moeten komen die recht deed aan deze verkiezingsuitslag. EN NU?

Lees meer...