Beste 50PLUS leden,

In Overijssel bestaat behoefte aan ondersteuning. Indien u hierin interesse heeft dan stellen wij het op prijs indien u wilt reageren.
Wij zoeken leden die:

  • De handen uit de mouwen willen steken, en willen flyeren of verkiezingsborden willen plakken of zich beschikbaar willen stellen voor andere werkzaamheden.
  • Zich kandidaat willen stellen als bestuurslid in het bestuur van 50PLUS Overijssel. Er zijn momenteel diverse bestuursfuncties beschikbaar zoals voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid. Onder de knop Leesmeer...  treft u functieprofielen aan. De functieprofielen zijn indicatief

Indien u ons wilt ondersteunen met flyeren of plakken van verkiezingsborden wilt u dan contact opnemen met ondergetekende?
Indien u zich kandidaat wilt stellen voor een bestuursfunctie wilt u dan vóór 20 februari 2021 een mail zenden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.?

Wilt u aangeven voor welke functie u zich kandidaat stelt, en een CV en motivatie (s.v.p. in pdf) bijvoegen

Indien u vragen heeft met betrekking tot de vacatures of uw eventuele inzet neemt u dan met Henk van Elst contact op? Via voorgaand mailadres of telefoonnummer 06-25082401. De bijzondere Provinciale ledenvergadering waarop een dit nieuw bestuur gekozen zal worden zal plaatsvinden op: zaterdag 12 april 2021. Deze vergadering zal digitaal plaatsvinden. Voor informatie/vragen omtrent de procedure kunt u zich wenden tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vriendelijke groeten
Henk van Elst
Contactpersoon 50PLUS Overijssel

Lees meer...

annuleringWegens de opmars van het Corona-virus, ook in Overijssel, heeft het bestuur van 50PLUS Overijssel besloten om de provinciale ledenvergadering van 50PLUS op 17 oktober a.s. te moeten annuleren.

Wanneer de eerstvolgende ledenvergadering plaats zal vinden, zult u via de nieuwsbrief en site vernemen.

Lees meer...

bestuursleden gezocht

Aan de leden van 50PLUS Overijssel

Het afdelingsbestuur van Overijssel is op zoek naar nieuwe bestuursleden.  Er moeten een nieuwe voorzitter, secretaris en penningmeester komen en enkele algemene bestuursleden. 

Mocht u interesse hebben in een bestuursfunctie dan verzoeken we u een korte motivatie en een CV in hoofdlijnen te sturen naar de secretaris van 50PLUS Overijssel.  Wilt u in uw sollicitatie ook aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat: voorzitter, secretaris of penningmeester of wordt u toch liever algemeen bestuurslid. 

Lees meer...

50PLUS Logo officieelKOMENDE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN IS HET VOOR 50PLUS ER OP OF ERONDER. DAAROM IS JUIST NU EENHEID EEN NOODZAAK!

Beste leden van 50PLUS, 

Komende 1 augustus is de Algemene Ledenvergadering en wordt er een nieuw tijdelijk Hoofdbestuur gekozen. Het kan één van de belangrijkste gebeurtenissen in het bestaan van 50PLUS zijn. Onze partij heeft een bewogen periode achter de rug. Alleen door een enorme inzet van ons allen kunnen en zullen wij het tij keren.
50PLUS is en blijft een partij die hard nodig is om voor de ouderen op te komen (pensioenen, koopkracht, eenzaamheid, zorg, wonen, werkgelegenheid, enz.). 50PLUS is een uiterst sterk merk en we hebben gelukkig vele mensen die hun schouder er onder willen zetten om te groeien. Laten wij eensgezind voor de belangen van onze achterban opkomen, zij rekenen op ons.

Lees meer...

gijsOudere woningeigenaren in de gemeente Hardenberg kunnen hun huis na de zomer aanpassen met de Verzilverlening. Die kunnen ze afsluiten op basis van de overwaarde van de lopende hypotheek. Zo kunnen ze hun woning geschikt maken om er langer te blijven wonen, en ook energiezuiniger maken.

Raadslid Gijs Schuurman van 50PLUS heeft er anderhalf jaar geleden al om gevraagd. Hij is blij dat het nu gelukt is. 

Lees meer...

 

nieuwsbrief 50plus edited 1Lees hier de nieuwsbrief 6 van de maand juni van 50PLUS Overijssel.

Met informatie over de ontwikkelingen binnen 50PLUS Overijssel,  nieuws van de gemeentefractie Hardenberg, over de gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Overijssel en over de ledenvergaderingen van 50PLUS.

Ook kunt u zich Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om deze nieuwsbrief in uw mailbox te ontvangen.

Lees meer...

blijven 50plus

Het bestuur van 50PLUS Overijssel heeft vernomen dat partijleider Henk Krol de partij 50PLUS verlaat. Wij betreuren de stap van Henk en staan niet achter zijn besluit om met medeneming van zijn 50PLUS zetel een eigen partij te beginnen. 50PLUS Overijssel zal daar dan ook zeker geen deel van uitmaken.

Enkele bestuursleden van 50PLUS Overijssel hebben door de landelijke onrust besloten geen deel meer te willen uitmaken van het provincial bestuur. De overige bestuursleden hebben enkele oud bestuursleden uit het verleden bereid gevonden de opengevallen plaatsen tijdelijk, tot de eerste PLV, te vervullen.

Lees meer...

hamer 2Naar aanleiding van de overheidsmaatregelen rondom het Coronavirus is onze PLV van 16 mei a.s. verplaats naar de herfst van 2020.

In de nieuwsbrief van 1 mei a.s. zult u de nodige informatie kunnen lezen betreffende de ontwikkelingen van de gemeenteraadsverkiezingen van 50PLUS Overijssel en de landelijke activiteiten van 50PLUS.

Lees meer...

nieuwsbrief 50plus edited 1Lees hier de nieuwsbrief van 50PLUS Overijssel.

Met informatie over de activiteiten in 2019 van onze provinciale fractie, cursus gemeentepolitiek, Henk Krol lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen, terugblik van de gemeentefractie Hardenberg, Peter Spiertz kandidaat raadslid in Oldenzaal en nog veel meer nieuws van 50PLUS Overijssel.

Ook kunt u zich Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om deze nieuwsbrief in uw mailbox te ontvangen.

Lees meer...

waterschapsbelastingIngaande 1 januari 2020 heeft GBLT (GBLT is de belastingsamenwerking Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn) de samenwerking met GBT (Gemeentelijk Belastingkantoor Twente), betreffende kwijtscheldingbeleid aangaande rechthebbenden,  beëindigd en zal zelf de aanvragen voor kwijtschelding gaat behandelen.

Lees meer...