De fractievoorzitter van 50PLUS in de Eerste Kamer, Jan Nagel, zal zijn collega’s in de Senaat mogelijk vragen in te stemmen met een derde debatstermijn over het wetsontwerp inzake naturalisatie. De stemming over het ontwerp staat gepland voor dinsdagmiddag 3 oktober.

Nagel heeft de griffier van de Eerste Kamer gevraagd de leden van de Senaat te informeren dat hij voornemens is bij dit agendapunt heropening van het debat en een korte derde termijn te vragen. Een derde termijn is alleen met medewerking van de (meerderheid van de) Kamer mogelijk. 

De aanleiding tot het voornemen van Jan Nagel is het gegeven dat hij de afgelopen dagen ruim 800 brieven van  (in het buitenland wonende) burgers over het wetsvoorstel heeft ontvangen. De voorzitter van de Eerste Kamer zal het College van Senioren dinsdag raadplegen over het voorgenomen verzoek van Jan Nagel. In de opvatting van de 50PLUS-senator zou de stemming na een korte derde termijn doorgang kunnen vinden.

Lees ook: Masssale roep in buitenland om tegenstem van 50PLUS.

Lees ook: 50PLUS kan wetswijziging wegstemmen in Senaat.

© 2 oktober 2017


Verkiezingsprogramma 50PLUS Overijssel

Klik HIER om het verkiezingsprogramma te lezen