50PLUS is ook verkiesbaar voor het bestuur van de Waterschappen.

Lijsttrekker voor 50PLUS Drents Overijsselse Delta is Gerrit Westerhof uit Kampen. U kunt op hem stemmen op LIJST 1 NUMMER !

Dit waterschap is ontstaand door een fusie van waterschap Reest en Wieden en waterschap Groot Salland.

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta strekt zich uit van Assen tot en met Deventer. De organisatie beheert ruim 550 kilometer dijken, 6.300 kilometer watergangen en 16 rioolwaterzuiveringen voor bijna 600.000 inwoners. Waterschap Drents Overijsselse Delta is ontstaan uit een fusie tussen waterschap Groot Salland en waterschap Reest en Wieden. Ruim 500 waterschapsmedewerkers werken in Zuidwest en Midden-Drenthe en West-Overijssel aan waterveiligheid, voldoende water en schoon water.