Gisteren (4 maart) was er in de Meenthe in Steenwijk een bijeenkomst over vliegveld Lelystad.

Uiteraard volgt 50PLUS Overijssel al enige tijd de ontwikkelingen op de voet. Sterker nog 50PLUS Overijssel was de EERSTE die dit onderwerp benoemde tijdens de commissievergadering Milieu en Energie. En fractievoorzitter en Statenlid Fred Kerkhof heeft dan ook verschillende bijeenkomsten bijgewoond. Ook de voorlichting van de heer Alders bijvoorbeeld.

vogelaanvaringen50PLUS Overijssel is vanaf het begin dat wij er mee geconfronteerd werden kritisch geweest op het proces, maar zeker ook de uitkomsten. En met gekromde tenen hebben we de stuiptrekkingen gezien waarmee de Minister zich in alle richtingen bleef bewegen om Lelystad, koste wat het kost, door te drukken. Bij Provinciale Staten hebben we gezamenlijk met de meeste partijen al snel onze positie bepaald. Eerst herindeling luchtruim en een goede (lees correcte) Milieu Effect Rapportage (MER) en pas daarna openstellen. Met de restrictie dat Lelystad NIET zelfstandig mag groeien, maar een overloop voor Schiphol gaat vormen en GEEN vrachtvluchten. Dit hebben wij ook geventileerd bij 50PLUS Landelijk.

Gelderland en Friesland stonden hier hetzelfde in. Echter Flevoland zag dit anders. Voor hen telde de economische voordelen zwaarder. Hierdoor moest 50PLUS in Den Haag voorzichtig zijn met de wijze waarop zij het 50PLUS standpunt wilden uitdragen. Tegelijkertijd werd Schiphol op zee gepropagandeerd. Dit zou de noodzaak van het openen van Lelystad AirPort onnodig kunnen maken. In grote lijnen waren we het er wel over eens. Schiphol op zee genoot de voorkeur, maar als dit project überhaupt van de grond zou komen zou dat niet al op zeer korte termijn zijn. Dus de tendens ging naar ons bovengenoemde standpunt: eerst herindelen en een goede MER en dan pas evt. openstellen.  En dat hebben wij ook gezamenlijk met GS en de andere partijen in Overijssel in brieven, gesprekken en ingediende zienswijzen gedeeld met het Ministerie. So far so good. Tot gisterenavond.

verhoogd risicoDe goed voorbereide insprekers toonden aan dat er nog een aantal zaken waren die, in ieder geval bij uw fractievoorzitter, minder bekend waren. Dat de MER niet klopte en ook de geluidsmetingen niet, dat wisten we. Maar dat ook na de herindeling van het luchtruim niet hoger gevlogen kon worden dan nu, dat was ons onbekend. En ook het feit dat het gevaar van vogelaanvaringen  6 keer hoger was dan voorspeld, maar ook vier keer hoger dan aanvaardbaar, ook dat was nieuw voor mij. Met deze, voor mij nieuwe inzichten, is het maar de vraag of Lelystad AirPort een kans moet krijgen om open te moeten kunnen. Uiteraard moet ik dit bespreken met Landelijk 50PLUS.

Als 50PLUS Overijssel hebben we wel invloed, maar de beslissing wordt straks in Den Haag genomen. Maar als privépersoon ben ik nu de mening toegedaan dat de huidige routes over bijv. de Weerribben-Wieden (ook niet na herindeling) niet geschikt zijn om te gebruiken. Dit door de overlast van het vliegen op relatief lage hoogte, wat dus ook het geval blijkt te zijn na herindeling. Maar ook de risico’s op vogelaanvaringen met alle gevolgen van dien.

Mijn mening heb ik bijgesteld!

stikstofEn ik maak me hard in de Staten om dit bij meer Statenleden te bewerkstelligen. Maar ook zal ik mijn stem in Den Haag bij 50PLUS luider laten klinken. Het moet echt anders. En veel kunnen we natuurlijk ook doen om te kijken naar alternatieven. Het blijft raar dat vliegen naar Barcelona veel goedkoper is dan bijv. met de trein. Ik ben geen tegenstander van vliegen. Sommige bestemmingen zijn gewoon te ver om met bijv. de trein te bereiken. Maar het kan m.i. wel slimmer. En daar kunnen we met zijn allen wat aan doen. Bezint eer ge begint is wellicht al te laat. Maar het is altijd nog beter om ten halve te keren dan ten hele te dwalen. En ik hoop dan ook op meer voortschrijdend inzicht van ONZE beslissers in het Haagse.

Fred Kerkhof, Lijsttrekker 50PLUS Overijssel

fredsite