riabusOp uitnodiging van LTO Noord heeft Ria Smit, kandidaat nr 3 op de kieslijst van 50PLUS Overijssel, samen met leden van andere partijen op 6 maart werkbezoeken afgelegd.

De bus bracht hen om te beginnen naar “”De Varkenshoff””, een varkensbedrijf waar men enkele honderden vleesvarkens heeft maar ook een zgn. Serrestal.

Van de opbrengst van deze mooie stal kan men niet voldoende inkomsten genereren, maar dit heeft wel de passie van de bevlogen gastvrouw.

 

varkensDaarna ging de reis naar Steenwijkerland, een melkveehouder in Natura2000 gebied.

Een heldere uiteenzetting van de enthousiaste jonge boer (3e generatie) over boeren in beschermd Veenweidegebied, het niet mogen scheuren van grasland en productie van 1 miljoen liter melk op jaarbasis. Ook de schade door ganzen werd besproken.

Tot slot naar de Koekoekspolder, een indrukwekkend bedrijf van tomatentelers bezocht.

tomatenGesprekken over toegepaste technieken, Waterkrachtkoppeling, gebruik CO2, afname CO2 en de vlijtige hommelvolken in de kassen die zorgen voor de bestuivingen van de planten.

Een bedrijf met passie voor een mooi product en zorg voor werknemers.

Als kers op de taart ‘s avonds een levendig debat tussen de 10 partijen met actieve bijdragen uit de zaal.   Opnieuw een bijzonder geslaagde dag.  

krant

Lees hier onze verkiezingskrant