AA Nieuwslogo 50PLUS copyDe verkiezingen voor PS en de waterschappen zit er op. De kiezer heeft gesproken.  Een geweldige uitslag. Door het hele land heen trouwens. Maar ook hier in Overijssel. 

Voor het eerst meedoen in twee waterschappen en gelijk in beide een zetel. Voor het waterschap Drents Overijsselse Delta zal Gerrit Westerhof zitting nemen terwijl voor het waterschap Vechtstromen Erik Jan Meijboom de uitverkorene is.

En voor Provinciale Staten behouden we onze zetel. Helaas geen tweede zetel, ondanks veel meer stemmen voor onze partij. Echter dit is wel te verklaren; er was namelijk een veel grotere opkomst dan in 2015, terwijl onze kiezers er eigenlijk altijd wel bij zijn. Dus er hebben relatief veel mensen (nieuwe kiezers, die anders thuis bleven) op andere partijen gestemd. Grote winst was er voor het FvD en GL. Uiteraard hebben we deze van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat. De grote winst van deze partijen is volgens ons gelegen in het feit, dat veel kiezers aan de ene kant hun onvrede naar het huidige kabinet hebben willen tonen en aan de andere kant dat ze zich hebben laten leiden door Landelijke thema's. Dat doet wel afbreuk aan het belang van de Provinciale onderwerpen, waar deze verkiezingen veel meer over hadden moeten gaan. Maar hoe hebben we het dan gedaan?

Goed! Laten we eens wat getallen vergelijken.
50PLUS Overijssel heeft een stijging van kiezers gehad van 2,9 naar 3,4%. Dit lijkt niet veel wellicht maar getalsmatig komt dat beter over misschien: in 2015 hebben 12.485 kiezers op ons gestemd. Nu 17.954. DAT IS 44% meer. Bij een normale opkomst had dat zeker een extra zetel opgeleverd.
Maar als je het per gemeente gaat bekijken zijn er nu 8 gemeentes die 4% of hoger scoren. Dat zijn naar onze mening die gemeentes waar we bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen deel zouden moeten nemen. Daar moeten we dus echt gericht gaan zoeken naar geschikt kader voor de gemeenteraad. Het in de raad zitting hebben heeft ook duidelijk resultaat in de Provinciale verkiezingen. 
Hardenberg, de enige gemeente waar we zitting hebben in de raad scoort dan ook 4,9% stemmers. Maar ook Oldenzaal, waar Hetty als kandidaat stond en Haaksbergen scoorden 4,9%. Losser 4,8, Steenwijkerland 4,7, Raalte 4,3 en Wierden en Borne allebei 4%.

Kortom we hebben het goed gedaan. Onze grote dank gaat dan ook uit naar al degene die zich onder bezielende leiding van onze campagneleider hebben ingezet. In weer en wind hebben de bestuursleden, het campagneteam, de kandidaten en hun familie en kennissen zich ingezet, door te flyeren, verkiezingsposters te plakken, zich te roeren op social media, mensen te overtuigen om op 50PLUS te stemmen, op markten te staan etc. etc. etc.
Zonder deze KANJERS hadden we het niet gered. DANK.
Maar natuurlijk ook de dank aan u: onze kiezer.

De verkiezing zit er op. Vandaag na 17.00 uur weten we per persoon, wie hoeveel stemmen heeft gehad. Maandag is de definitieve uitslag. Daarna begint de coalitievorming en is er volgende week het slotdebat van de oude Staten en het installatiedebat van de nieuwe Staten.
Wij hebben er zin in. De volgende 4 jaar, gaan we er weer tegen aan. Om uw stem te laten horen en uw belangen in Overijssel te behartigen.

Belangstelling om ook lid te worden van 50PLUS? Bezoek op 6 april onze ledenvergadering in Oldenzaal en kom eens met ons kennismaken.