team

Deze week is er één van weemoed en één van vreugde. Weemoed omdat ik afscheid moet nemen van de oude fractie, maar ook van de (na vier jaar samenwerking) Statenleden van andere partijen. Weemoed omdat ik de afgelopen periode koester.

Een leuke, maar ook zeer leerzame periode. Een periode waarop ik mijn eerste schreden in de politiek heb gemaakt. Een periode waarin ik ook mijn uiterste best heb gedaan om zo veel mogelijk voor onze achterban te realiseren. Een periode waarin we al vrij snel afscheid moesten nemen van Burgerstatenlid Fred Deuzeman vanwege zijn slopende ziekte en zijn overlijden wat daarop volgde. Een periode waarop ook Otto de Vries moest stoppen als Burgerstatenlid omdat hij zijn tijd nodig had om op te kunnen treden als mantelzorger. Een periode waarin we nu a.s. woensdag ook definitief afscheid gaan nemen vamn Leendert Lodder, die niet bij ons mocht blijven omdat hij verhuisde naar Gelderland. Maar gelukkig mag hij in Gelderland verder voor onze partij 50PLUS. En we nemen afscheid van Gerrit Westerhof, die aan de gang gaat namens 50PLUS bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Dat afscheid en de overdracht vindt komende woensdag 27 maart vanaf 14.00 uur in een openbare Statenvergadering plaats.

Maar ook een nieuw begin.

Vandaag maandag 25 maart om 10.00 uur wordt de definitieve uitslag bekend gemaakt op het stadhuis van Zwolle. En vanmiddag zullen de gekozen Statenleden hun papierwerk in het Provinciehuis moeten indienen. De commissie geloofsbrieven zal zich dan over de ingediende stukken buigen. En dit alles om donderdag 28 maart de nieuwe Statenleden te kunnen installeren. Ook dit gebeurt in een openbare zitting vanaf 14.00 uur en wordt gevolgd door een duidingsdebat. Hierin geven de partijen hun mening over de afgelopen verkiezingen en tevens geven zij hun wensen mee voor de komende coalitievorming. De coalitiebesprekingen starten dan vanaf vrijdag 29 maart. Alle partijen zullen dan bevraagd worden door de informateur, om op die wijze te bezien welke coalitie de komende periode de meeste kans van slagen heeft.

Vanaf donderdag zal de fractie formeel bestaan uit mij als Statenlid, Jolanda van der Heijden als fractiemedewerker en Kees Visser als coördinator en penningmeester. Deze laatste twee blijven dus gewoon aan. Als Eénmansfractie hebben we recht op twee Burgerstatenleden. Deze zullen op zijn vroegst in de vergadering van mei benoemd worden. Vanaf dat moment draaie zij dus mee. Ik heb de kandidaten nummer 2 en 3 gevraagd om mij te ondersteunen. En gelukkig hebben beiden, Linda Verschuur-Otter en Ria Smit hun medewerking toegezegd. Een nieuw begin. Met nieuwe mensen, maar die we op de vertrouwde wijze willen gaan invullen. Luisteren naar, praten met en pas daarna beslissen over onze inwoners en achternban.De komende 4 jaar zullen we er weer voor u zijn.

Fred