bestuurZaterdag 6 april was de Provinciale ledenvergadering in Oldenzaal. De opkomst was groot. En dat was ook goed, want er stonden belangrijke zaken op het programma.

Door het vertrek van Leendert Lodder naar Gelderland en het vertrek van Ria Smit (door haar benoeming als burger Statenlid), moest het bestuur worden aangevuld. Rob Keultjes werd gekozen als voorzitter. En als bestuursleden werden Ernst Binnenkamp en Jeannette de Caluwé gekozen. Het was leuk om ook eens in Twente de ledenvergadering te houden. Hierdoor kwamen er ook weer eens leden, die we nog niet zo vaak mochten ontmoeten. De vergadering verliep in een ontspannen sfeer en was zeer constructief. 

Buiten de verkiezing stonden er nog een aantal zaken op de agenda. En één van die zaken betrof de afgelopen verkiezingen. De fractievoorzitter 50PLUS Overijssel (Fred Kerkhof), gaf zijn visie op de afgelopen verkiezing en de resultaten. Ook gaf hij de aanwezige leden de, in zijn ogen, mogelijke coalities mee. De leden kregen daarna de mogelijkheid om aan te geven of zij meer zagen in een coalitie met Groen Links, of een coalitie met het Forum voor Democratie. Verder werd aangegeven deze vraag ook te stellen aan onze (niet aanwezige) achterban, d.m.v. de social media (FB en de website).

Ook de gekozen vertegenwoordigers van de waterschappen; Erik-Jan Meijboom (Vechtstromen) en Gerrit Westerhof (Drents Overijsselse Delta) lieten hun licht over de afgelopen verkiezing schijnen en gaven hun visie op de komende periode.
Verder stond nog een interessant onderwerp op de agenda. Het idee om nu al te starten met het zoeken naar geinteresseerd en kwalitatief goed kader in meerdere gemeentes in Overijssel voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van 2022. We willen dan in meerdere gemeentes (we hebben nu alleen zitting in de raad van Hardenberg) deelnemen. En dan uiteraard m.n. in die gemeentes waar veel kiezers op 50PLUS hebben gestemd. Het bestuur heeft aangegeven hier gezamelijk een commissie voor te gaan vormen en mogelijk geinteresseerden in die gemeentes te benaderen.
Een onderwerp wat niet op de agenda stond, maar zeker interessant te noemen is, is het evt. oprichten van een soort van jongerenafdeling. Ook veel jongeren (jonger dan 50 jaar) zijn gecharmeerd van ons verkiezingsprogramma. Sterker nog, bij het invullen van de kieswijzer komen zij vaak bij 50PLUS uit. Echter de naam van onze partij doet ze dan twijfelen. In de vergadering waren de meeste leden het er wel over eens. We zouden hier meer aan moeten doen. Liefst Landelijk, maar als er daar geen draagvlak voor is in ieder geval Provinciaal. Er kwamen zelfs al idëeen voor namen voorbij, waarbij o.a. 50Jong werd gelanceerd. Dit idee sprak de meeste aanwezige leden aan. We gaan hier ook zeker mee aan de gang. Om ongeveer 14.00 uur werd de vergadering afgesloten en ging iedereen tevreden over deze vergadering huiswaarts.

Foto door Bertina Schuurman