vechtstromenHet algemeen bestuur van het van het Waterschap Vechtstromen heeft vandaag een ambitieus groenblauw bestuursakkoord aangenomen dat als uitgangspunt voor de komende bestuursperiode zal gaan dienen. In dat bestuursakkoord wordt gesteld dat  er daarbij veel aandacht moet zijn voor samenwerking met partners en inwoners. Daarbij kiest het bestuur voor een duurzaam financieel beleid en beperking van lastendrukstijging.

 

Het juist op dit punt, de lastendrukstijging, dat de fractie 50PLUS en de Ouderen partij hierin van mening verschilt, er is wel degelijk sprake van een duidelijke lastendrukstijging, nu en in de toekomst, en deze lastendrukstijging wordt onevenredig gedragen door de kleinere, een- en tweepersoonshuishoudens.

50PLUS en de Ouderenpartij vindt het onredelijk dat de kostentoename juist op deze groep wordt afgewenteld, door een verhoging van de waterschapsbelasting. Het is om deze reden dat 50PLUS/Ouderenpartij het bestuursakkoord van het waterschap niet steunt. Het is een prachtig plan maar de financiering moet eerlijker geregeld worden.