eerste kamerDe eerste weken van de nieuwe Statenperiode zitten er op. De coalitie-onderhandelingen zijn bezig en zullen naar verwachting half juni zijn afgerond. Niet van de gedroomde coalitie wat ons betreft, maar we gaan met open vizier kijken of we ons in de hoofdlijnen kunnen gaan vinden. Zo niet dan wordt het een kwestie van “hard” oppositie voeren.
Maar deze week gebeurde er meer. Afgelopen woensdag was de inwerkdag v.w.b. economie en cultuur. Daarvoor reisden Linda, Ria en Fred af naar Twenthe.

We bezochten de voormalige vliegbasis Twenthe en de Grolsch brouwerijen. We schreven hier al eerder over. Wat ik niet eerder benoemde was de kleine proeverij die deze inwerkdag afsloot. Ik houd niet van aparte of zware bieren (ik ben meer een pilsdrinker), maar ik was zeer positief verrast bij het proeven van Grolsch tripple bier. Goh wat is dat lekker.

aanpakMaar enfin, dat terzijde. De donderdag was Ria op een landbouw symposium in Nieuwegein, georganiseerd door het IPO. En ik zelf mocht deelnemen aan een minisymposium over recreatie en toerisme. Deze laatste was georganiseerd door het Trendbureau in het buitencentrum bij de Sallandse heuvelrug in Nijverdal. En ‘s avonds heb ik, en ik hoop velen met mij, gebruik gemaakt van mijn stemrecht voor de EU verkiezingen. Vrijdag middag woonden Linda en Fred een bijeenkomst betreffende de Regionale Energie Strategie in het gemeentehuis van Raalte bij. Interessante onderwerpen die mogelijk op ons af gaan komen. Als Statenlid kun je slechts fungeren als toehoorder, daar de uitvoering bij de gemeentes ligt. Door haar dubbelfunctie (raadslid in Hardenberg) voelde Linda zich hier als een vis in het water.

En gisteren, zaterdag, werd de ALV van 50PLUS in de RAI in Amsterdam gehouden. Een vergadering die zich deze keer kenmerkte door de rust en de prettige sfeer. Een goede dagvoorzitter (Ellen Verkoelen), maar zeker ook goede en interessante onderwerpen. Speciaal het vermelden waard was de benoeming van Marin van Rooijen als erelid van 50PLUS, maar zeker ook de benoeming van Jan Nagel als erevoorzitter. 
Nieuw deze vergadering was de mogelijkheid om d.m.v. stemkastjes je mening te geven over lopende politieke onderwerpen. Verschillende leden uit Overijssel waren aanwezig, maar ook een aantal van mijn trouwe volgers. Van het waterschap was Eric-Jan Meijboom aanwezig en van het Overijsselse bestuur, Ernst en Jeannette. Met recht een mooie afsluiting van deze week.

Volgende week beginnen we maandag middag met het stemmen voor de Eerste Kamer. Om precies 15.00 uur zullen alle Statenleden in alle Provincies hun stem uitbrengen op de vertegenwoordiger van hun keuze in de Eerste Kamer. Woensdag is er weer in inwerkdag in Deventer, maar aan het eind van de middag en in de avond gaan we verder met de zgn. Statentafels. Donderdag mag ik een dagje meekijken bij de Provinciale handhavers op het water. En volgende week besluiten we dan weer in Hardenberg, bij de plaatselijke veteranenbijeenkomst.
Tot de volgende blog.

Fred