stemmenDe week is nog niet ten einde, maar alvast toch weer een terugblik.

Maandag waren we vanaf 14.00 uur weer paraat in het Provinciehuis. Deze keer om als Statenleden onze Eerste Kamerleden te kiezen. Maar ook moest er een plv. voorzitter worden gekozen EN een tweetal IPO leden. Voor beide laatste verkiezingen mocht ik eerste stemopnemer zijn. Jeanette Nijhoff (PVV) werd verkozen als plv. voorzitter en Yvonne Koolhaas (VVD) en Kees Slingerland (GL) gaan ons vertegenwoordigen bij het IPO.

Ook werd bekend dat onze Toine Manders een zetel in het EU parlement had bemachtigd (gefeliciteerd Toine).

Bij de Eerste Kamer verkiezing die exact om 1500 uur begon, leek het er nog heel even op dat 50PLUS mogelijk een derde zetel ging scoren. Helaas het bleef bij de te verwachten twee. Voor de komende periode gaan Martin van Rooijen en Martine Baaij als senator voor ons aan de slag.

leendertGisteren woensdag was een inwerkdag, welke was gecombineerd met zgn. Statentafels. Dat laatste is een vervanging van de “ oude” commissievergaderingen. Persoonlijk vind ik het geen verbetering. Na de zomer wordt het geëvalueerd en met een beetje geluk gaan we terug naar het oude systeem. Om 0800 uur reed ik thuis weg, om om 0930 uur te starten met het inwerkprogramma bij Rekenkamer-oost in Deventer (de ochtend samen met PS Gelderland, dus weer even op de foto met Marcel en Leendert). Hier kregen we inzicht in de werkzaamheden van onze rekenkamer. Vervolgens te voet naar etablissement St. Tropez op de markt. Hier werd geluncht en aansluitend kregen we hier een aantal presentaties over wonen en sociale kwaliteit. Hierna gingen we naar de schouwburg om dit programma via een aantal werksessies voort te zetten. 

deventerRond 17.00 uur vertrokken we naar het Deventer stadhuis om de vergaderingen te starten. Eerst mocht Fred het agendapresidium bijwonen en daarna werden in een tweetal zalen de Statentafels bijgewoond. Fred en Ria waren in ieder geval benodigd mij de inspreeksessie van inwoners. Door de gelijktijdige planning van de uitkomsten Rekenkamer over ICT, mocht Jolanda deze bijwonen. Op deze ochtend was bekend geworden dat de Raad van State de Programatische Aanpak Stikstof regelgeving had verzwaard. Daar dit een enorme impact heeft op o.a. onze agrariērs en de veesector, was hier een extra agendapunt voor ingelast. Het effect was een zeeeeer lange werkdag.

Om 2330 was ik weer thuis. Vandaag Hemelvaartsdag mag ik een middag meelopen met handhaving en toezicht op het water (hierover later meer) en zaterdag geven we acte de Présence op de veteranendag in Hardenberg. En volgende week? Je zult het niet geloven; niets! De geplande ingelaste vergadering over Lithium Werks gaat niet door omdat het accountantsverslag nog niet binnen is. Komt er dan geen Keek op de week? Ik ga uit van wel. Ik denk aan een “special”, met als onderwerp de steeds groter wordende politieke invloed van 50PLUS en het positieve effect (aantal stemmen), op die plaatsen waar 50PLUS vertegenwoordigd is. Wat kunnen we doen om deze invloed te vergroten en hoe kunnen we nog groter worden?
Houd mijn blog dus in de gaten, tot de volgende blog.

Fred