PijlIk schreef vorige week al dat het een rustige week zou worden. Nou dat werd/was het ook. Tenminste voor de fractie. Dus tijd genoeg om andere dingen te doen. Maar de coalitievorming is wel gewoon door gegaan. Het resultaat wordt dinsdag om 17.00 uur in Almelo bekend gesteld. Hier wordt het coalitieakkoord wereldkundig gemaakt EN de kandidaat Gedeputeerden worden voorgesteld. Over m.n. dat laatste wordt nogal gespeculeerd. Worden het 4, 5 of zelfs 6 Gedeputeerden. De media spreken over 6, maar ik wacht dinsdag wel af. Komende woensdag is dan weer het Presidium en de Statenvergadering (live te volgen vanaf 13.00 uur). 

Vorige week gaf ik aan, deze week mogelijk met een "special" te komen. Laat me een tipje van de sluier oplichten. 
Het gaat goed met onze partij. Langzaam maar gestaag worden we steeds groter. Zo hebben we nu ook een stem in het Europese Parlement. We zijn bezig met een jongerenafdeling, ik schreef daar al eerder over en we zitten in Waterschappen, Gemeentes, Provincies, de Tweede EN de Eerste Kamer. 

gemeenteraad 770x433Bij verkiezingen valt het op dat juist op die plekken waar 50PLUS actief is (bijv. in de Gemeenteraad), het percentage 50PLUS stemmers hoger is dan op plekken waar we niet actief zijn. Het lijkt mij dus een logische vervolgstap om bij de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 in nog meer gemeentes actief te worden. Ook in ons mooie Overijssel.
2022 lijkt ver weg, maar toch denken we daar nu al over na. In welke gemeentes hebben we de meeste kans? Waar stemmen u al voldoende mensen op 50PLUS om een gerede kans op een zetel te hebben? Maar het belangrijkste; in welke gemeente hebben wij voldoende gekwalificeerd kader om plaats te kunnen nemen in de gemeenteraad?

profiel werving selectieHet profiel van de door ons gedroomde kandidaat wordt op dit moment uitgewerkt. Maar enkele eisen kennen we al!
Onze kandidaat moet minimaal 18 jaar oud zijn. Verder mag hij of zij niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Hij of zij moet minimaal 1 jaar lid zijn van 50PLUS (DIT IMPLICEERT DAT ALS JE IN AANMERKING WILT KOMEN, DAT JE LID MOET ZIJN OF NU ZSM LID MOET WORDEN). Verder MOET je woonachtig zijn in de gemeente waar je deel wilt nemen. Je moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen als je wordt voorgedragen als Raadslid. Uiteraard moet je ook achter onze beginselverklaring EN ons partijprogramma staan.
Het profiel wordt nog verfijnd, maar dit zijn de basiseisen die van toepassing zijn. Indien je geinteresseerd bent, kun je met ons contact opnemen (de bereikbaarheid vind je op onze website www.50plusoverijssel.nl). Wacht niet te lang met je belangstelling kenbaar maken. Bij voldoende belangstelling willen wij starten met lokale afdelingen. Maar ook willen we de meest geschikte kandidaten kunnen uitzoeken EN begeleiden. En deze kandidaten (bij)scholen in het politieke domein. DUS: Draag je 50PLUS een warm hart toe en wil je evt. politiek actief worden: GEEF JE DAN OP!

Tot de volgende blog, Fred