coalitieakkoordGisteren dinsdag 11 juni werd in Almelo het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. De informateur, de fractievoorzitters en de kandidaat Gedeputeerden gaven hun ambities voor de komende periode weer. De komende periode wil men met 6 Gedeputeerden aan de gang en het coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen.

Dit laatste geeft voldoende ruimte aan PS om zaken bespreekbaar te maken. Uw fractievoorzitter (Fred) en burgerstatenlid Ria waren bij de presentatie aanwezig. Intussen heeft uw fractievoorzitter het nieuwe akkoord vergeleken met zowel het vorige akkoord alsmede ook ons eigen verkiezingsprogramma van 50PLUS Overijssel.

Op het eerste gezicht ziet het coalitieakkoord er goed uit. Verzorgd en inhoudelijk worden de juiste punten belicht. Vergeleken bij het akkoord van 4 jaar geleden is er nu veel meer gekeken naar o.a. ouderen. En dat doet ons deugd. En wat nog prettiger is, is dat de meeste van onze speerpunten uit ons verkiezingsprogramma zijn meegenomen in dit akkoord.  Zo is leefbaarheid in dit akkoord een rode draad. Er worden levensloopbestendige woningen genoemd, maar ook bijzondere andere woonvormen. Er wordt gesproken over sociale woningbouw, ook voor éénpersoonshuishoudens. De zorg wordt met name genoemd, maar ook de bereikbaarheid van zorginstellingen. Ook worden de Provinciale opcenten de komende 4 jaren niet verhoogd en zo staan er nog veel meer van onze speerpunten in dit coalitieakkoord. Daar kunnen we uitermate tevreden mee zijn.

Zijn er dan geen punten die verbetering behoeven of waar we als 50PLUS Overijssel tegenstander van zijn? Natuurlijk wel. Twee punten zouden wat ons betreft beter zijn geweest.

  1. Er zijn nu zes Gedeputeerden. Dat is er één meer dan in de vorige periode. Dat vinden wij onnodig en dit brengt ook onnodige kosten met zich mee.
  2. Er ontbreekt de portefeuille “ouderenbeleid”. Wel worden ouderen meerdere malen genoemd, zelfs vergrijzing is meegenomen in dit akkoord,  maar het ware beter geweest als dit dan ook specifiek in een portefeuille was meegenomen.

Wellicht zijn er nog meer punten, maar daarvoor moeten we goed in dit akkoord duiken. Deze punten gaan we in ieder geval op 19 juni ter sprake brengen in PS.

Het coalitieakkoord hebben we hier bijgevoegd zodat u deze zelf kunt beoordelen.

Fred