ria boerenprotestAlleen het woord al is eng. Stof waarvan je stikt. DAAR WORDT JE BANG VAN! Maar is dat wel zo? Hoe slecht is stikstof eigenlijk? Op school, heel lang geleden, maar ook later toen ik ging duiken leerde ik het al: de broodnodige lucht om te ademen bevat 20,94 % zuurstof, ongeveer 1 % edelgasjes, maar 78,09 % stikstof. In ieder geval tot een hoogte van 16 km. Bomen en planten gebruiken stikstof als voeding (stikstofoxidatie).

Ik wil hier geen hele natuurkundige verhandeling houden, maar tracht om e.e.a. in het juiste perspectief te zetten. In Nederland slaan we naar mijn mening op dit moment door. Bouwprojecten liggen stil. Boeren krijgen de schuld van een enorme vervuiling en er wordt gedreigd met halvering van de veestapel. Is dit nodig?

Laten we zoals onze Minister-president eens zei, normaal doen. Laten we ophouden met te fungeren als knapste jongetje van de klas. Stel dat wij de veestapel zouden halveren, zouden andere landen hun productie dan niet verhogen? Zijn de spelregels wel overal gelijk? Ik denk het niet. De waardes in Duitsland bijv. zijn vele malen hoger dan hier (boze tongen zeggen zelfs 140 maal hoger). In Duitsland mogen zij gras scheuren en bij ons niet. Wij voeren een Provinciaal Inpassings Plan in (bijv. vlak tegen de grens met Duitsland aan), waardoor natuur beschermd wordt, kopen boeren uit en verhogen of verlagen de waterstand. En op zeer korte afstand van dit natuurgebied mag een Duitse kippenboer zijn bedrijf vergroten. Snap jij het nog? Ik niet in ieder geval.

Natuur is belangrijk, maar e.e.a. moet wel in evenwicht zijn. De situatie met onze boeren is dat zeker niet. En het lijkt wel een vooropgezet plan. Binnen een week na aanvang van de protesten gaf de EU toestemming om boeren uit te kopen. Let wel de EU. Weten jullie hoe lang de besluitvorming bij de EU normaal duurt? Nou vele malen langer dan een week. Vooropgezet plan? Ik weet het niet, maar eng vind ik het wel.
WE SLAAN DOOR! 

provinciehuisVandaag is er een boerenprotest bij ons Provinciehuis. Dit om GS onder druk te zetten. Ik had liever gezien dat dit a.s. woensdag zou plaats vinden. Dan spreekt PS Overijssel over stikstof. En PS geeft de kaders aan. GS is slechts uitvoerend. 
Vandaag zijn wij niet bij dit protest. Maar we staan wel achter onze boeren. Te vaak willen we zaken met stoom en kokend water regelen, maar is het beter om behoedzaam te werk te gaan. Meten is weten, maar dat gebeurt niet en te onnauwkeurig. En er is ongelijkheid in het speelveld. In onze buurlanden, maar ook in ons eigen land. Er wordt te weinig gesproken over de vervuiling (fijnstof) van bijv. de luchtvaart. Of van de vervuiling van grote bedrijven. Daar moet de discussie over gaan.

 

Ik wens onze boeren veel succes vandaag (en de komende periode) met hun protesten.

Fred