Tijdens de verkiezingscampagne pleitte 50PLUS voortdurend voor een verhoging van de rekenrente voor pensioenfondsen naar 4,2%. Dat was een taboe-onderwerp. 50PLUS was niet welkom in de diverse debatten en kon deze boodschap daardoor onvoldoende over het voetlicht brengen.

Daar waar het wel kon, bijvoorbeeld bij Nieuwsuur werd door de factcheckredactie, de bewering van lijsttrekker Henk Krol afgedaan als leugenachtig. Nu blijkt dat 50PLUS volkomen gelijk had en van het ministerie van Sociale Zaken nu ook gedeeltelijk gelijk krijgt.

Op termijn mag de rekenrente van waarnemend VVD-minister Paul de Krom (foto) inderdaad naar de door 50PLUS voorgestelde 4,2%. Daarmee kan op den duur een grootschalige extra korting op de pensioenen worden vermeden. Dat is winst. Maar het duurt te lang voordat die hogere rekenrente ingaat en er zijn nog altijd pensioenfondsen die met deze oplossing niet aan kortingen zullen ontkomen.

Bovendien mag niet worden vergeten dat ouderen door de plannen van het kabinet relatief het meest moeten in leveren. Ze gaan er meer op achteruit dan werkenden, zelfs meer dan uitkeringsgerechtigden die ook zwaarder worden getroffen. Dat komt dan nog eens bij dat gepensioneerden er de afgelopen jaren 6% achteruit gingen ten opzichte van werkenden omdat ze geen prijsindexatie ontvingen. Dat zal de komende jaren weer het geval zijn zodat ze volgens de huidige plannen zonder meer 12% gaan achterlopen.

50PLUS wil hierover een spoeddebat waarbij we er, net als in ons advies aan de verkenner, opnieuw op zullen aandringen het gehele pensioenstelsel te hervormen en toekomstbestendig te maken, zoals is afgesproken in het pensioenakkoord.

Met dat vorige jaar afgesproken pensioenakkoord - dat na der val van het Kabinet vliegensvlug in de prullenbak verdween, kan veel uitgebalanceerder met de belangen van huidige en toekomstige pensioengerechtigden worden omgesprongen.

50PLUS is nu extra nieuwsgierig wat de onderhandelaars van de PvdA gaan doen voor de gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden. De door 50PLUS voorgestelde en in het pensioenakkoord zorgvuldig overeen gekomen extra 0,6% extra AOW, bijvoorbeeld door het gelijktrekken van het vakantiegeld met dat van werkenden, is - als de kortingen doorgaan - nu harder nodig dan ooit.


Verkiezingsprogramma 50PLUS Overijssel

Klik HIER om het verkiezingsprogramma te lezen