Hier vindt U het verkiezingsprogramma van 50PLUS Overijssel voor de verkiezingen van 20 maart 2019. Een verkiezingsprogramma dat tot stand is gekomen door te luisteren naar onze inwoners. Een verkiezingsprogramma dat is gemaakt naar aanleiding van de ervaringen binnen onze Provincie de afgelopen jaren. Een verkiezingsprogramma waarbij we geprobeerd hebben uiting te geven aan ons credo:

50PLUS GEEFT OUDEREN EEN STEM!

De afgelopen 4 jaar in Provinciale Staten hebben we daadwerkelijk goed geluisterd naar onze achterban. De ervaringen die we daar hebben opgedaan hebben we verwerkt in dit verkiezingsprogramma. Een programma waar een duidelijke rode draad doorheen loopt, een rode draad die iedereen zou moeten aanspreken:

LEEFBAARHEID!

Wij staan achter dit verkiezingsprogramma en we hopen dat het u net zo aanspreekt als het ons aanspreekt. Wonen, Werken en Welzijn vormen de basis voor een leefbare situatie. Overijssel is een mooie provincie en moet dat blijven. Of je nu in Twente, Salland of in de Kop van Overijssel woont. Ieder gebied kent zijn mooie plekjes, maar ook zijn probleemgebieden. Die probleemgebieden willen wij de komende 4 jaar aanpakken. In een aantal hoofdstukken geven wij aan wat, en hoe we dat willen doen. Natuurlijk zonder op de stoel van het Rijk of die van de gemeente te gaan zitten. Nee vanuit onze eigen verantwoordelijkheid, maar met een positief kritische blik naar andere overheidslagen. Spreekt ons programma u aan, stem dan 20 maart 2019 op ons. Niet alleen beloven wat we doen, maar zeker ook doen wat we beloven.